COM462RTU

  •  Integreret Modbus RTU slave
  •  BMS til Modbus RTU
  •  Display til brug for lokal parametrering / indstilling af parametre

COMTRAXX®  COM462RTU er en BMS-Modbus/RTU gateway, som indeholder en Modbus/RTU slave, der konverterer BMS data til en Modbus Master.

Hvad omfatter Kommunikation?
fournais er eksperter i Bender kommunikationsudstyr, som muliggør løsninger til hurtig udveksling af information mellem udstyr, samt mulighed for at hente og præsentere data og systemstatus via en webserver.

Via kommunikation kan der dannes et komplet overblik, og hele installationen kan overvåges. Den visuelle præsentation af data gør det endvidere enkelt at identificere tendenser, og foretage analyse på et fagligt oplyst grundlag.

Dette er typisk formålstjenligt i særlige installationer eller områder der fordrer en høj driftssikkerhed. Til særlige installationer eller områder hører eksempelvis medicinske IT-systemer og medicinske områder gruppe 2, herunder intensiv og operationsstue, men også TN-systemer til forsyning af raffinaderier og pumpestationer til transport af olie og gas, offshore installationer med borerigge som kræver særlig vedligeholdelse.

Mange af disse installationer kræver specifik faglig viden, og kan ofte ikke nøjes med alene at blive overvåget via et enkelt målepunkt.

Kendetegnende for sådanne er, at der typisk er behov for automatisk at lokalisere isolationsfejl under drift, og at kommunikationsudstyret derfor tilpasses systemstrukturen.

Gateways tilvejebringer et sikkert og problemfrit netværk til brug for eksempelvis tilstandsbaseret overvågning, som forberedelse af data til evaluering og til tekniske dokumenter.

Gå til løsninger fournais-bender

Features

  • Indstilling af adressedata for BMS bus og Modbus/RTU, samt dato- og klokkeslet ved hjælp af betjenings-menuen på enheden.
  • Tidssynkronisering for alle BMS-bus-enheder
  • Kan betjenes via den interne BMS bus
  • Modbus/RTU dataadgang via den interne BMS bus, maks. 150 BMS-enheder
  • Fra en ekstern applikation (fx via visualiserings-software) kan kommandoer sendes til BMS-enheder, og målte værdier kan udlæses

Applications

  • Brug af professionelt visualiseringsprogram ved at konvertere BMS data til Modbus/RTU protokol.
  • Overvågning og analyse af måleværdier fra Bender-produkter der understøtter kommunikation, såsom RCMS, EDS og MEDICS®-systemer.

Accessories

Ordering information

VARIANTER AF COMTRAXX® COM462RTU

Type Forsyningsspænding/
frekvensområde Us
Forsyningsspænding/
frekvensområde Us
til UL-applikationer
Strømforbrug Art. nr.
COM462RTU AC/DC 76… 276 V */
AC 42… 460 Hz/DC
Us AC = 76… 250 V, 40… 150 mA,
42… 460 HzUS DC = 76… 250 V, 10… 35 ma
3.5… 40 VA, 2, 4 W B95061022

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog  Størrelse  Download 
Datablade COM462RTU (Nord Amerika) EN 688 KB  Download
Datablade COM462RTU EN 688 KB  Download
Manualer COM462RTU EN 1 MB  Download
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.