VIT-A-112S-xxxx-12

En IPS tavle® i serien VIT-A, er en pladekapslet medicinsk IT-system tavle til forsyning af gruppe 2-områder.

Udtrykket en “IPS tavle®” stammer tilbage fra det amerikanske udtryk for fordelingstavler “Isolated Power System”.

En IPS tavle® i VIT-A serien indeholder udover grupper (overstrømsbeskyttelsesudstyr) og klemmer til afgående strømkredse, en transformer til medicinske IT-systemer, en skinne til supplerende beskyttende potentialudligning, samt automatisk omskifterudstyr med integreret overvågningsmodul, herunder alle nødvendige overvågnings- og beskyttelsesfunktioner som krævet iht. HD 60364-7-710 jf. DIN VDE 100-710 og IEC 60364-7-710 for et medicinsk IT-system til gruppe 2-områder:

 • Automatisk omskifterudstyr med spændingsovervågning
 • Isolationsovervågning (IMD)
 • Overvågning af overbelastning og høj temperatur for transformere til medicinske IT-systemer

Til afgående strømkredse fra IPS tavle® er der afsat mindst 6 stk. 2-polet 10 A grupper.
For at reducere og undgå støjgener, samt af hensyn til vedligehold af ventilatorer til luftcirkulation og fortrænging af varmetab, er
en IPS tavle® i VIT-A-serien udført med naturlig konvektion.

Hvad omfatter eltavler til medicinske it-systemer?
Kategorien Koblingsudstyr og Medicinske IT-systemer omfatter: Bender fordelingstavler type IPS tavle® til forsyning af medicinsk IT-system i gruppe 2-områder, samt udstyr til adskillelse og kobling ifm.a. automatisk omskifterudstyr type ATiCS®.

Endvidere findes der i kategorien også omskiftermoduler og transformertavler til medicinske områder, hvilket adskiller sig væsentligt fra andre systemer i industrien.

I medicinske områder er det nødvendigt at varetage sikkerheden for patienter, som med sandsynlighed kommer i forbindelse med elektromedicinsk udstyr (ME-udstyr).

Derfor gælder der særlig krav til elektriske installationer i medicinske områder, for at varetage patienter og medicinske personales sikkerhed.

Kravene relaterer sig til elektriske installationer på hospitaler, sygehuse, private klinikker lægepraksis og tandlægepraksis, sundhedscentre (herunder sanatorier og helseklinikker), lægecentre, klinikker og afdelinger for ambulant behandling, akutmodtagelse, samt andre ambulante institutioner.

Ved installation af en IPS tavle® til forsyning af medicinsk område gruppe 2, tages automatisk hensyn til enhver aktivitet og funktion i et medicinsk område, og tillige varetages hensynet til de særlige sikkerhedskrav.

Herudover kan sikkerhed opnås ved at holde installationen i forsvarlig stand, samt sørge for sikker drift og vedligeholdelse af elektromedicinsk udstyr, der er forbundet til den.

Anvendelsen af elektromedicinsk udstyr på patienter i intensiv pleje kræver øget driftssikkerhed, pålidelighed og sikkerhed for elektriske installationer på hospitaler for at forbedre forsyningssikkerheden, som er opnået ved anvendelse af harmoniseringsdokumentet DS/HD 60364-7-710.

En standardiseret fordelingstavle til medicinske områder gruppe 2 i serien IPS tavle®, er udført i overensstemmelse med EN 61439-seien, og DS/HD 60364-7-710.

Tavlen er udført med følgende systemkomponenter; transformere til medicinske IT-systemer iht. 710.512.1.101 og isolationsovervågning (IMD) iht. 710.411.6.3.101, grupper med kredsafbryder, en skinne til supplerende beskyttende potentialudligning.

Endvidere kan der i en standard IPS tavle® tilvælges, og den skal udføres med automatisk omskifterudstyr (ATiCS®) der håndtere strømforsyning til medicinske gruppe 2-områder.

Dette for at opfylde kravet i standardens pkt. 710.512.1.102 der beskriver, at i tilfælde af en enkelt forsyningsfejl skal et fuldstændigt strømudfald i et medicinsk gruppe 2-område forhindres, og som imødegås ved anvendelse af to uafhængige forsyningslinjer jf. 710.536.101.

Et automatisk omskifterudstyr i serien ATiCS® er i overensstemmelse med EN 60947-6-1 og DS/HD 60364-7-710. Vælges ATiCS®-iso i 2 pol. udførelse, er det automatisk omskifterudstyr udført integreret isolationsovervågning (IMD) iht. EN 61557-8 anneks B - som krævet iht. standarden pkt. 710.411.6.3.101

Endvidere er ATiCS® forberede med udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS) i alle dele af det medicinske IT-systemer, i overensstemmelse med EN 61557-9.

Dette er en stor fordel fx. på en intensivstue, hvor der optræder forholdsvis mange stikkontakter og stikkontaktkredse i det medicinske IT-system i medicinske gruppe 2-områder.

Bender porteføljen af løsninger og udstyr for brug i medicinske områder spænder fra alarmsystemer, til automatiske omskifterudstyr udført som en enkelt kompakt enhed, over automatisk omskifterudstyr med integreret isolationsovervågning, belastningsovervågning, høj temperatur og automatisk lokalisering af isolationsfejl, til hele den komplette medicinske IT-tavle til forsyning af medicinske gruppe 2-områder.

Uanset om det er et færdigkonfektioneret tavlemodul, en standard tavle eller enkeltkomponenter for direkte indbygning og tavlemontage, eller der er tale om individuelle krav og ønsker – levere forurnais den rigtige Bender løsning, til opfyldelse af kravene i Dansk Standard’ udgave af 60364-7-710.

Gå til løsninger fournais-bender

Features

 • Automatisk omskifterudstyr ATICS® med integreret overvågning af: Spændinger på begge indgående forsyningslinjer, linje 1 og 2 Udgangsspænding Korrekt koblingsstilling, mekanisk aflåsning samt manuel betjening direkte på udstyret Omkoblingstid Isolationsovervågning (IMD), til isolationsmodstand' måling Belastningsstrøm Høj temperatur – Mindst 6 stk. 2-polede grupper B10A eller B16A Transformer til medicinsk IT-system - medicinsk skilletransformer (med mærkeudgangseffekt på 3150 VA – 8000VA)
 • Indstilbar omkoblingstid i området t ≤ 0,5 s...15 s
 • Udveksling af information og alarmer ved hjælp af bus-teknologi
 • Mulighed for tilslutning til fjernalarm og alarmsystem type TM800 / MK800 / MK2430
 • Stålplade kapslet fordelingstavle til medicinsk gruppe 2-områder iht. DS/HD 60364-7-710, asnit 710.510.101 og DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710): 2002-11, afsnit 710.51.2.2
 • Designet, dimensioneret, konstrueret, sammenbygget og verificeret iht. kravene i gældende standarder
 • Automatisk omskifterudstyr type ATICS med integreret overvågning, er certificeret af uafhængig 3.part - German technical service, testing and inspection organization (TÜV)

Applications

 • Gruppe 2 medicinske områder

Accessories

Ordering information

VARIANTER AF IPS TAVLE® TYPE VIT-A

Type Effekt Vægt Varmetab under fuldlast*
VIT-A-112S- 5000 VA ca. 145kg ca. 200W
VIT-A-112S- 6300 VA ca. 150 kg ca. 210W
VIT-A-112S- 8000 VA ca. 160kg ca. 230W
VIT-A-114S- 5000 VA ca. 155kg ca. 200W
VIT-A-114S- 6300 VA ca. 160kg ca. 210W
VIT-A-114S- 8000 VA ca. 170kg ca. 230W
* Specifikation for energieffektive “grønne linje” transformatorer.

Standard typperække

VIT-A Antal afgående strømkrede Tegning nr. Art No.
-112S-xxxx- 6 9700071 B101926 * *
-112S-xxxx- 12 9700072 B101927 * *
-114S-xxxx- 6 9700073 B101928 * *
-114S-xxxx- 12 9700074 B101929 * *
-114S-xxxx- 18 9700075 B101930 * *
-114S-xxxx- 24 9700076 B101931 * *
**hvor levering er uden transformator, skal dette samt krævede effekt angives / oplyses ved ordre.
Andre versioner på forespørgsel.

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog  Størrelse  Download 
Datablade VIT-A DK 491 KB  Download