USC710D4

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

I medicinske områder er det nødvendigt at varetage sikkerheden for patienter, som med sandsynlighed kommer i forbindelse med elektromedicinsk udstyr. For enhver aktivitet og funktion i et medicinsk område skal der tages hensyn til de særlige sikkerhedskrav.

Sikkerheden kan opnåes ved at holde installationen i forsvarlig stand samt sørge for sikker drift og vedligeholdelse. Anvendelsen af elektromedicinsk udstyr på patienter i intensiv pleje kræver øget pålidelighed og sikkerhed for elektriske installationer i hospitaler for at forbedre forsyningssikkerheden.

I mange medicinske områder er det derfor ofte nødvendig, med en eller flere hovedfordelingstavler, som installeres for at varetage patienters og medicinsk personales sikkerhed. En hovedfordelingstavle til medicinske områder er fx nødvendig når:

 • Der er flere bygninger
 • Hovedfordelingen er placeret i en separat bygning
 • Hospitalet er opdelt i strukturelt adskilte funktionsområder eller sektorer
 • Bygningsafsnit er forbundet med hinanden via meget lange forsyningskabler, således en afbrydelse af forsyningskabler er mulig

DIN VDE 0100-710:2002-11, afsnit 710.537.6.2 og IEC 60364-7-710 og HD 60364-7-710, afsnit 710.560.6.104.2definerer specifikationen for materiel til automatiske omkobling i en hovedfordelingstavle. I dette tilfælde skal det særlig overvejes om:

 • Omskifterudstyret er installeret inden for det område der er dækket af sikkerhedsstrømkilden
 • Spændingsovervågning udføres med alle spændingsførende ledere
 • Koblingsudstyret er sikkert indbyrdes aflåst
 • Hjælpekredse er udstyret med en “enkelt-fejl-sikkerhed” iht. 710.531.3 hhv. DS/DH 60364-5-557 afsnit 3.4.3 jf. 3.4.1
 • I de tilfælde hvor der anvendes kontaktorer som koblingsudstyr til dette formål, medføre dette, at disse som minimum lægge ud for den max. mulige nominelle driftsstrøm. Det betyder, at de valgte kontaktores nominelle driftsstrøm skal overdimensioneres iht. DIN VDE 0100-710.573, som produktet af mærkedriftsstrømmen i driftskategori AC-3 divideret med faktor 0,45 for at forhindre, at kontakterne svejser under en kortslutning.

Applikationer

 • Medicinske områder

KATEGORIEN "KOBLINGSUDSTYR OG MEDICINSKE IT-SYSTEMER" OMFATTER

Kategorien Koblingsudstyr og Medicinske IT-systemer omfatter: Bender fordelingstavler type IPS tavle® til forsyning af medicinsk IT-system i gruppe 2-områder, samt udstyr til adskillelse og kobling ifm.a. automatisk omskifterudstyr type ATiCS®.

Endvidere findes der i kategorien også omskiftermoduler og transformertavler til medicinske områder, hvilket adskiller sig væsentligt fra andre systemer i industrien.

I medicinske områder er det nødvendigt at varetage sikkerheden for patienter, som med sandsynlighed kommer i forbindelse med elektromedicinsk udstyr (ME-udstyr).

Derfor gælder der særlig krav til elektriske installationer i medicinske områder, for at varetage patienter og medicinske personales sikkerhed.

Kravene relaterer sig til elektriske installationer på hospitaler, sygehuse, private klinikker lægepraksis og tandlægepraksis, sundhedscentre (herunder sanatorier og helseklinikker), lægecentre, klinikker og afdelinger for ambulant behandling, akutmodtagelse, samt andre ambulante institutioner.

Ved installation af en IPS tavle® til forsyning af medicinsk område gruppe 2, tages automatisk hensyn til enhver aktivitet og funktion i et medicinsk område, og tillige varetages hensynet til de særlige sikkerhedskrav.

Herudover kan sikkerhed opnås ved at holde installationen i forsvarlig stand, samt sørge for sikker drift og vedligeholdelse af elektromedicinsk udstyr, der er forbundet til den.

Anvendelsen af elektromedicinsk udstyr på patienter i intensiv pleje kræver øget driftssikkerhed, pålidelighed og sikkerhed for elektriske installationer på hospitaler for at forbedre forsyningssikkerheden, som er opnået ved anvendelse af harmoniseringsdokumentet DS/HD 60364-7-710.

En standardiseret fordelingstavle til medicinske områder gruppe 2 i serien IPS tavle®, er udført i overensstemmelse med EN 61439-seien, og DS/HD 60364-7-710.

Tavlen er udført med følgende systemkomponenter; transformere til medicinske IT-systemer iht. 710.512.1.101 og isolationsovervågning (IMD) iht. 710.411.6.3.101, grupper med kredsafbryder, en skinne til supplerende beskyttende potentialudligning.

Endvidere kan der i en standard IPS tavle® tilvælges, og den skal udføres med automatisk omskifterudstyr (ATiCS®) der håndtere strømforsyning til medicinske gruppe 2-områder.

Dette for at opfylde kravet i standardens pkt. 710.512.1.102 der beskriver, at i tilfælde af en enkelt forsyningsfejl skal et fuldstændigt strømudfald i et medicinsk gruppe 2-område forhindres, og som imødegås ved anvendelse af to uafhængige forsyningslinjer jf. 710.536.101.

Et automatisk omskifterudstyr i serien ATiCS® er i overensstemmelse med EN 60947-6-1 og DS/HD 60364-7-710. Vælges ATiCS®-iso i 2 pol. udførelse, er det automatisk omskifterudstyr udført integreret isolationsovervågning (IMD) iht. EN 61557-8 anneks B - som krævet iht. standarden pkt. 710.411.6.3.101

Endvidere er ATiCS® forberede med udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS) i alle dele af det medicinske IT-systemer, i overensstemmelse med EN 61557-9.

Dette er en stor fordel fx. på en intensivstue, hvor der optræder forholdsvis mange stikkontakter og stikkontaktkredse i det medicinske IT-system i medicinske gruppe 2-områder.

Bender porteføljen af løsninger og udstyr for brug i medicinske områder spænder fra alarmsystemer, til automatiske omskifterudstyr udført som en enkelt kompakt enhed, over automatisk omskifterudstyr med integreret isolationsovervågning, belastningsovervågning, høj temperatur og automatisk lokalisering af isolationsfejl, til hele den komplette medicinske IT-tavle til forsyning af medicinske gruppe 2-områder.

Uanset om det er et færdigkonfektioneret tavlemodul, en standard tavle eller enkeltkomponenter for direkte indbygning og tavlemontage, eller der er tale om individuelle krav og ønsker – levere forurnais den rigtige Bender løsning, til opfyldelse af kravene i Dansk Standard’ udgave af 60364-7-710.

Gå til løsninger

fournais-bender

Downloads

Kategori Produkt Sprog Størrelse Download 
DatabladeUSC710D4-HAEN385 KB Download
ManualerUSC710D4EN385 KB Download
Senest redigeret d.6 januar 2022

Funktioner

 • Til sammenbygning med individuelt omskifterudstyr, dvs. med last- og/eller maksimalafbryder
 • Til brug for koblingsudstyr af forskellig fabrikat
 • Plug-and-Play-monteret på standard grundstel med almindeligt DIN-skinnesystem og tilhørende DIN-afdækning
 • "Enkelt-fejl-sikkerhed" iht. DIN VDE 0100-710:2002-11

Ordreoplysninger

Senest redigeret d.6 januar 2022

Tilbehør

Senest redigeret d.6 januar 2022
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.