UMA710-2-63-DIO

Det fabriksfremstillede modul i UMA710 serien, er et komplet fortrådet og færdig konfektioneret modul, til direkte indbygning i tavle.

UMA710 modulet indeholder bl.a. det påkrævede automatisk omskifterudstyr til medicinske gruppe 1 og gruppe 2-områder, således der er sikker adskillelse mellem forsyningslinjer og med en omkoblingstid (t ≤ 0,5 s), ved omkobling fra normalforsyning til nødforsyning. Tilsvarende når forsyningen skal genoprettes inden for en omkoblingstid på højest 0,5 s.

Det automatiske omskifterudstyr i modulet UMA710 sikre, at der i tilfælde af spændingssvigt på en eller flere faseledere ved fordelingstavlen (dvs. hvor spændingen falder til under 90 % af den nominelle spænding i mere end 3 sekuner), inden for en omkoblingstid mindre end eller lig med 0,5 s (t ≤ 0,5s) sker sikker omkobling, mellemnormalforsyning (linie 1) og nødforsyning / sikkerheds-strømkilde (linie 2).

Via BUS-teknologi, overføres alarmer og overvågning til eksternt alarmsystem. Det fabriksfremstillede modul kan monteres på et hvilket som helst grundstel til brug for et DIN-skinnesystem.

Til at overvåge isolationsmodstanden anbefaler vi isometer107td47

Såfremt andet ikke aftales, opbygges og leveres modulet på grundstel med almindeligt DIN-skinnesystem og tilhørende DIN-afdækning, med en samlet rammedimension på (HxBxD) 500 x 900 x 190mm, for direkte montage i tavle.

Ønskes andre mål, bør stativer leveres af kunden, ved bestilling.

Hvad omfatter koblingsudstyr og medicinske it-systemer?

Kategorien Koblingsudstyr og Medicinske IT-systemer omfatter: Bender fordelingstavler type IPS tavle® til forsyning af medicinsk IT-system i gruppe 2-områder, samt udstyr til adskillelse og kobling ifm.a. automatisk omskifterudstyr type ATiCS®.

Endvidere findes der i kategorien også omskiftermoduler og transformertavler til medicinske områder, hvilket adskiller sig væsentligt fra andre systemer i industrien.

I medicinske områder er det nødvendigt at varetage sikkerheden for patienter, som med sandsynlighed kommer i forbindelse med elektromedicinsk udstyr (ME-udstyr).

Derfor gælder der særlig krav til elektriske installationer i medicinske områder, for at varetage patienter og medicinske personales sikkerhed.

Kravene relaterer sig til elektriske installationer på hospitaler, sygehuse, private klinikker lægepraksis og tandlægepraksis, sundhedscentre (herunder sanatorier og helseklinikker), lægecentre, klinikker og afdelinger for ambulant behandling, akutmodtagelse, samt andre ambulante institutioner.

Ved installation af en IPS tavle® til forsyning af medicinsk område gruppe 2, tages automatisk hensyn til enhver aktivitet og funktion i et medicinsk område, og tillige varetages hensynet til de særlige sikkerhedskrav.

Herudover kan sikkerhed opnås ved at holde installationen i forsvarlig stand, samt sørge for sikker drift og vedligeholdelse af elektromedicinsk udstyr, der er forbundet til den.

Anvendelsen af elektromedicinsk udstyr på patienter i intensiv pleje kræver øget driftssikkerhed, pålidelighed og sikkerhed for elektriske installationer på hospitaler for at forbedre forsyningssikkerheden, som er opnået ved anvendelse af harmoniseringsdokumentet DS/HD 60364-7-710.

En standardiseret fordelingstavle til medicinske områder gruppe 2 i serien IPS tavle®, er udført i overensstemmelse med EN 61439-seien, og DS/HD 60364-7-710.

Tavlen er udført med følgende systemkomponenter; transformere til medicinske IT-systemer iht. 710.512.1.101 og isolationsovervågning (IMD) iht. 710.411.6.3.101, grupper med kredsafbryder, en skinne til supplerende beskyttende potentialudligning.

Endvidere kan der i en standard IPS tavle® tilvælges, og den skal udføres med automatisk omskifterudstyr (ATiCS®) der håndtere strømforsyning til medicinske gruppe 2-områder.

Dette for at opfylde kravet i standardens pkt. 710.512.1.102 der beskriver, at i tilfælde af en enkelt forsyningsfejl skal et fuldstændigt strømudfald i et medicinsk gruppe 2-område forhindres, og som imødegås ved anvendelse af to uafhængige forsyningslinjer jf. 710.536.101.

Et automatisk omskifterudstyr i serien ATiCS® er i overensstemmelse med EN 60947-6-1 og DS/HD 60364-7-710. Vælges ATiCS®-iso i 2 pol. udførelse, er det automatisk omskifterudstyr udført integreret isolationsovervågning (IMD) iht. EN 61557-8 anneks B - som krævet iht. standarden pkt. 710.411.6.3.101

Endvidere er ATiCS® forberede med udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS) i alle dele af det medicinske IT-systemer, i overensstemmelse med EN 61557-9.

Dette er en stor fordel fx. på en intensivstue, hvor der optræder forholdsvis mange stikkontakter og stikkontaktkredse i det medicinske IT-system i medicinske gruppe 2-områder.

Bender porteføljen af løsninger og udstyr for brug i medicinske områder spænder fra alarmsystemer, til automatiske omskifterudstyr udført som en enkelt kompakt enhed, over automatisk omskifterudstyr med integreret isolationsovervågning, belastningsovervågning, høj temperatur og automatisk lokalisering af isolationsfejl, til hele den komplette medicinske IT-tavle til forsyning af medicinske gruppe 2-områder.

Uanset om det er et færdigkonfektioneret tavlemodul, en standard tavle eller enkeltkomponenter for direkte indbygning og tavlemontage, eller der er tale om individuelle krav og ønsker – levere forurnais den rigtige Bender løsning, til opfyldelse af kravene i Dansk Standard’ udgave af 60364-7-710.

Gå til løsninger

fournais-bender

Features

 • Automatisk omskifterudstyr ATICS® med integreret overvågning af: Spændinger på begge indgående forsyningslinjer, linje 1 og 2 Udgangsspænding og belasningsstrøm Korrekt koblingsstilling Omkoblingstid Funktionel sikkerhed iht. IEC 61508 (SIL2)
 • Funktionsafprøvning og udskiftning uden afbrydelse, ved brug af monteret bypassomskifter (bypassomskifter er dog valgfri, men anbefales)
 • Mekanisk aflåsning, manuel betjening direkte på udstyret
 • Indstilbar omkoblingstid i området t ≤ 0,5...15s
 • Udveksling af information og alarmer ved hjælp af bus-teknologi
 • Mulighed for tilslutning til fjernalarm og alarmsystem type TM800 / MK800 / MK2430
 • Kort leveringstid
 • Tidsbesparende tavlebygning, ved brug af fabriksmæssig konfektioneret og komplet fortrådet modul til montage i fordelingstavle
 • Skrueløs tilslutning, ved brug af fjederklemmer, på alle ind-og udgående forbindelser
 • Designet i overensstemmelse med krav i gældende standarder
 • Automatisk omskifterudstyr type ATICS med integreret overvågning, er certificeret af uafhængig 3.part - German technical service, testing and inspection organization (TÜV)

Applications

Accessories

Ordering information

VARIANTER AF UMA710-2-XX-DIO…-BP

Type Nominel strøm (AC3) Automatisk omskifterudstyr Max. tilladelig strøm iht. VDE 0100-710 Forsikring max. Egetforbrug ca.
UMA710-2 -63-Dio 63A 63A 80A, gG 16W
UMA710-2-80-Dio 80A 80A 100A, gG 28W
UMA710-2-63-Dio-BP 63A 63A 80A, gG 19W
UMA710-2-80-Dio-BP 80A 80A 100A, gG 31W

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog  Størrelse  Download 
Datablade UMA710-2-…-DIO EN 290 KB  Download