UFA710-2-63-ISO-06-B16

De fabriksfremstillede moduler i UFA710 serien, er et komplet fortrådet- og færdig konfektioneret modul til tavlemontage.

UFA710 modulet inderholder bl.a. det påkrævede automatisk omskifterudstyr, således der er sikker adskillelse mellem forsyningslinjer. Det automatiske omskifterudstyr sikre, at der i tilfælde af spændingssvigt på en eller flere faseledere ved fordelingstavlen (dvs. hvor spændingen falder til under 90 % af den nominelle spænding), inden for en omkoblingstid mindre end eller lig med 0,5 s (t ≤ 0,5s) omkobles, til en sikkerhedsstrømkilde.

UFA710 modulet sikre således, at der sker hurtig og sikker automatisk omkobling mellem fx den almindelige forsyning og nødforsyning, eller nødforsyning og UPS – dette samtidig med, der er komplet medicinsk IT-systemovervågning i det medicinske gruppe 2-område.

Indikering af status, og alarm meddelelser sendes til eksternt alarmsystem via BUS-teknologi. Det fabriksfremstillede modul er, såfremt andet ikke aftales, opbygget på grundstel med almindeligt DIN-skinnesystem med tilhørende DIN-afdækning, og med en samlet rammebredde på 250mm, for direkte montage i tavle.

Hvad omfatter moduler til medicinske it-systemer?
Kategorien Koblingsudstyr og Medicinske IT-systemer omfatter: Bender fordelingstavler type IPS tavle® til forsyning af medicinsk IT-system i gruppe 2-områder, samt udstyr til adskillelse og kobling ifm.a. automatisk omskifterudstyr type ATiCS®.

Endvidere findes der i kategorien også omskiftermoduler og transformertavler til medicinske områder, hvilket adskiller sig væsentligt fra andre systemer i industrien.

I medicinske områder er det nødvendigt at varetage sikkerheden for patienter, som med sandsynlighed kommer i forbindelse med elektromedicinsk udstyr (ME-udstyr).

Derfor gælder der særlig krav til elektriske installationer i medicinske områder, for at varetage patienter og medicinske personales sikkerhed.

Kravene relaterer sig til elektriske installationer på hospitaler, sygehuse, private klinikker lægepraksis og tandlægepraksis, sundhedscentre (herunder sanatorier og helseklinikker), lægecentre, klinikker og afdelinger for ambulant behandling, akutmodtagelse, samt andre ambulante institutioner.

Ved installation af en IPS tavle® til forsyning af medicinsk område gruppe 2, tages automatisk hensyn til enhver aktivitet og funktion i et medicinsk område, og tillige varetages hensynet til de særlige sikkerhedskrav.

Herudover kan sikkerhed opnås ved at holde installationen i forsvarlig stand, samt sørge for sikker drift og vedligeholdelse af elektromedicinsk udstyr, der er forbundet til den.

Anvendelsen af elektromedicinsk udstyr på patienter i intensiv pleje kræver øget driftssikkerhed, pålidelighed og sikkerhed for elektriske installationer på hospitaler for at forbedre forsyningssikkerheden, som er opnået ved anvendelse af harmoniseringsdokumentet DS/HD 60364-7-710.

En standardiseret fordelingstavle til medicinske områder gruppe 2 i serien IPS tavle®, er udført i overensstemmelse med EN 61439-seien, og DS/HD 60364-7-710.

Tavlen er udført med følgende systemkomponenter; transformere til medicinske IT-systemer iht. 710.512.1.101 og isolationsovervågning (IMD) iht. 710.411.6.3.101, grupper med kredsafbryder, en skinne til supplerende beskyttende potentialudligning.

Endvidere kan der i en standard IPS tavle® tilvælges, og den skal udføres med automatisk omskifterudstyr (ATiCS®) der håndtere strømforsyning til medicinske gruppe 2-områder.

Dette for at opfylde kravet i standardens pkt. 710.512.1.102 der beskriver, at i tilfælde af en enkelt forsyningsfejl skal et fuldstændigt strømudfald i et medicinsk gruppe 2-område forhindres, og som imødegås ved anvendelse af to uafhængige forsyningslinjer jf. 710.536.101.

Et automatisk omskifterudstyr i serien ATiCS® er i overensstemmelse med EN 60947-6-1 og DS/HD 60364-7-710. Vælges ATiCS®-iso i 2 pol. udførelse, er det automatisk omskifterudstyr udført integreret isolationsovervågning (IMD) iht. EN 61557-8 anneks B - som krævet iht. standarden pkt. 710.411.6.3.101

Endvidere er ATiCS® forberede med udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS) i alle dele af det medicinske IT-systemer, i overensstemmelse med EN 61557-9.

Dette er en stor fordel fx. på en intensivstue, hvor der optræder forholdsvis mange stikkontakter og stikkontaktkredse i det medicinske IT-system i medicinske gruppe 2-områder.

Bender porteføljen af løsninger og udstyr for brug i medicinske områder spænder fra alarmsystemer, til automatiske omskifterudstyr udført som en enkelt kompakt enhed, over automatisk omskifterudstyr med integreret isolationsovervågning, belastningsovervågning, høj temperatur og automatisk lokalisering af isolationsfejl, til hele den komplette medicinske IT-tavle til forsyning af medicinske gruppe 2-områder.

Uanset om det er et færdigkonfektioneret tavlemodul, en standard tavle eller enkeltkomponenter for direkte indbygning og tavlemontage, eller der er tale om individuelle krav og ønsker – levere forurnais den rigtige Bender løsning, til opfyldelse af kravene i Dansk Standard’ udgave af 60364-7-710.

Gå til løsninger fournais-bender

Features

 • Automatisk omskifterudstyr ATICS® med integreret overvågning, herunder overvågning af fx: Spændinger for begge indgående forsyningslinjer, Linje 1 og 2 Udgangsspænding Korrekte koblingsstilling, isolationsmodstand, belastningsstrøm, høj temperatur Omkoblingstid(er) Funktionel sikkerhed iht. IEC 61508 (SIL2)
 • Funktionsafprøvning og udskiftning uden afbrydelse, ved brug af valgfri bypassomskifter (bypass anbefales)
 • Med udstyr til automatisk lokalisering af isolationsfejl, type EDS151
 • Variabel omkoblingstid i området t ≤ 0,5...15s
 • Informationsudveksling ved hjælp af bus-teknologi
 • Tilslutningsmulighed for fjernalarm og alarmsystem type TM800 / MK800 / MK2430
 • Kort leveringstid
 • Tids- og omkostningsbesparende håndtering, ved brug af færdigkonfektioneret og modulfortrådet til fordelingstavler
 • Skrueløs tilslutning på alle ind- og udgående forbindelser
 • Konstrueret i overensstemmelse med kravene i gældende standarder
 • Automatisk omskifterudstyr ATICS® med integreret overvågning, er frivillig certificeret hos uafhængig 3.part ved German technical service, testing and inspection organization (TÜV)

Applications

 • Medicinske områder

Accessories

Ordering information

VARIANTER AF UFA710-2-XX-ISO…-BP

Type Afgående strømkredse Nominel strøm (AC3) Automatisk omskifterudstyr Max. tilladelig strøm iht. VDE 0100-710 Forsikring max. Egetforbrug ca.
UFA710-2 -63-ISO-06-B16 6 63A 63A 80A, gG 16W
UFA710-2 -63-ISO-12-B16 12 63A 63A 80A, gG 17W
UFA710-2 -63-ISO-18-B16 18 63A 63A 80A, gG 18W
UFA710-2 -63-ISO-24-B16 24 63A 63A 80A, gG 19W
UFA710-2 -63-ISO-BP-06-B16 6 63A 63A 80A, gG 16W
UFA710-2 -63-ISO-BP -12-B16 12 63A 63A 80A, gG 17W
UFA710-2 -63-ISO-BP -18-B16 18 63A 63A 80A, gG 18W
UFA710-2 -63-ISO-BP -24-B16 24 63A 63A 80A, gG 19W
UFA710-2 -80-ISO-06-B16 6 80A 80A 100A, gG 28W
UFA710-2 -80-ISO-12-B16 12 80A 80A 100A, gG 29W
UFA710-2 -80-ISO-18-B16 18 80A 80A 100A, gG 30W
UFA710-2 -80-ISO-24-B16 24 80A 80A 100A, gG 31W
UFA710-2 -80-ISO-BP-06-B16 6 80A 80A 100A, gG 28W
UFA710-2 -80-ISO-BP -12-B16 12 80A 80A 100A, gG 29W
UFA710-2 -80-ISO-BP -18-B16 18 80A 80A 100A, gG 30W
UFA710-2 -80-ISO-BP -24-B16 24 80A 80A 100A, gG 31W

Downloads

Kategori  Product  Sprog  Dato  Størrelse  Download 
Datablade UFA710-2-… DE 19.10.2014 298 KB  Download
Manualer UMA710-2-…-ISO-…/UFA710-2-… EN 10.07.2017 2 MB  Download