Karakteristika ved udstyr til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer – IFLS

Alle målekanaler i et fast installeret IFLS-system (EDS-system) scannes parallelt under lokalisering af isolationsfejl. Dette medfører, at den maksimale scanningstid for alle tilsluttede målekanaler er < 10 sek.

Såfremt en isolationsfejl er lokaliseret efter gennemført scanning af alle målekanaler, skifter en relækontakt, og den pågældende målekanal alarmeres.

Der findes tilsvarende EDS-system, hvor der er rangeret en relækontakt for hver enkelt målekanal.

Eksempelvis muliggør denne funktion, at der via den til målekanalen rangerede relækontakt, kan foretages automatisk afbrydelse af den afgang eller gruppe, hvorpå der er isolationsfejl.


Tilbage til "Koncept for isolationsfejlfinding" fournais-bender

Senest redigeret d.26 maj 2020