IT-systemer

I IT-systemer er alle spændingsførende dele isoleret fra jord, eller ét punkt er forbundet til jord over en tilstrækkelig stor impedans. I tilfælde af en enkelt fejl – isolationsfejl – til en udsat del eller til jord, vil fejlstrømmen (Id) være så lille, at automatisk afbrydelse ikke er nødvendig.

En foran siddende sikring vil af samme grund heller ikke bevirke automatisk afbrydelse af forsyningen, i tilfælde af en første fejl. Således vil spændingsforsyning kunne opretholdes, selv i tilfælde af en enpolet kortslutning til jord.

I elektriske installationer skal udsatte dele enten

  • Jordes enkeltvis og/eller
  • Jordes i grupper og/eller
  • Jordes samlet

Følgende overvågningsudstyr og beskyttelsesudstyr kan anvendes i IT-systemer

Karakteristika i tilfælde af en første fejl i et IT-system:

  • En smeltesikring, en maksimalafbryder eller et RCD (RCCB/RCBO) vil ikke afbryde forsyningen automatisk.


Tilbage til "Sammenligning-af-systemjordinger" fournais-bender

Senest redigeret hos Fornais-Bender d.26 maj 2020