IT-systemer

IT-systemer

I IT-systemer er alle spændingsførende dele isoleret fra jord, eller ét punkt er forbundet til jord over en tilstrækkelig stor impedans. I tilfælde af en enkelt fejl – isolationsfejl – til en udsat del eller til jord, vil fejlstrømmen (Id) være så lille, at automatisk afbrydelse ikke er nødvendig.

En foran siddende sikring vil af samme grund heller ikke bevirke automatisk afbrydelse af forsyningen, i tilfælde af en første fejl. Således vil spændingsforsyning kunne opretholdes, selv i tilfælde af en enpolet kortslutning til jord.

I elektriske installationer skal udsatte dele enten

  • Jordes enkeltvis og/eller
  • Jordes i grupper og/eller
  • Jordes samlet

Følgende overvågningsudstyr og beskyttelsesudstyr kan anvendes i IT-systemer

Karakteristika i tilfælde af en første fejl i et IT-system:

  • En smeltesikring, en maksimalafbryder eller et RCD (RCCB/RCBO) vil ikke afbryde forsyningen automatisk.

Tilbage til "Sammenligning-af-systemjordinger" fournais-bender

OpDatoret d. 26 maj 2020

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.