iso1685DP-425

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

 • Isolationsovervågningsudstyr for AC 1000 V og DC 1500 V til IT systemer
 • Anvendes i hovedstrømkredse med tilsluttede frekvensomformere
 • Separat justerbar responsværdier 200 Ω…1 MΩ
 • Display og kontrolfunktion for EDS lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer
 • Kan udvides til at fungere som udstyr til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

ISOMETER® iso1685… anvendes hovedsagelig til isolationsovervågning i et meget store/udbredte net op til AC 1000 V/DC 1500 V, som er designet med en systemjording udført som et IT-system. Udstyret anvender en specielt udviklet målemetode, til overvågning af også isoleringsmodstand i meget store installationer, hvor ekstremt høj afledningskapacitet mod jorden forekommer. Dette fx som følge af aktive og passive filtre er installeret, til reduktion af net forvrængning og radiostøjdæmpning.

Tilpasning til net med meget stor afledningskapacitet sker automatisk.

Udstyret genererer prøvestrømimpulser, der kræves til lokalisering af isolationsfejl. Dette muliggør lokalisering af isolationsfejl ved hjælp af permanent installeret eller transportabelt materiel til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer.

Applikationer

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

ISOMETER®  er et isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system.

Herudover kan isolationsovervågningsudstyr - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse.

IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’.

Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning.

Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53.

Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet.

Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer.

De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder).

Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger.

Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer.

Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning.

Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse.

Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori Produkt Sprog Størrelse Download 
Databladeiso1685FREN385 KB Download
Databladeiso165PEN385 KB Download
Databladeiso1685Dx-x25EN385 KB Download
Manualeriso1685DP-425/isoHV1685D-425/isoLR1685DP-325EN385 KB Download
Manualeriso1685PEN2 MB Download
Manualeriso1685FREN2 MB Download
Quickstartiso1685EN2 MB Download
Softwareiso1685 Set v2.1EN385 KB Download
Senest redigeret d.4 januar 2022

Funktioner

 • Isolationsovervågning i IT-systemer op til AC 1000 V / DC 1500 V
 • Måling af isolationsfejl med lav modstand
 • Separat konfigurerbare responsværdier Ran1 (Alarm 1) og Ran2 (Alarm 2) i området 200 Ω...1 MΩ for begge værdier, som forvarsel og hovedalarm
 • Højopløselig grafisk LC display, som borger for god læsbarhed og aflæsning af udstyrsstatus (iso1685DP)
 • Automatisk tilpasning til store netafhængige aflednings-kapacitanser, kan vælges inden for det angivne område
 • Tilslutningovervågning i DC-net for beskyttelse mod omvendt polaritet
 • Integreret prøvestrømsgenerator med strømimpulser op til 50 mA, til brug for lokalisering af isolationsfejl
 • Udstyret er forsynet med selvtestfunktion og automatisk alarm besked, i tilfælde af fejl
 • Alarmrelæer indstilles separat for isolationsfejl og udstyrsfejl
 • RS-485 interface (BMS bus), fx til at styre automatiske lokalisering af isolationsfejl
 • μSD kort med datalogger og historisk hukommelse af alarmer (iso1685P)

Ordreoplysninger

UDSTYRSVARIANTER AF ISOMETER® ISO1685DP/ISO1685P

TypeInterval for svar værdiNominel system spændingForsyningsspændingDisplayArt. nr.
iso1685DP-425200 Ω…1 MΩAC 0…1000 V
DC 0… 1500 V
DC 18…30 VXB91065802
iso1685P-425200 Ω…1 MΩAC 0…1000 V
DC 0… 1500 V
DC 18…30 VB91065801
Senest redigeret d.4 januar 2022

Tilbehør

Senest redigeret d.4 januar 2022

Yderligere information

Vægt4 kg
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.