IRDH375B-427

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

IMD’er i serien ISOMETER® IRDH375(B) er isolationsovervågningsudstyr designet til at måle og overvåge isolationsmodstanden i hovedstrømkredse, udført med systemjording som et IT-system (isoleret net) og kan anvendes til AC, AC/DC 0…793 V hhv. DC 0…650 V.

Det anvendte AMPPlus måleprincip i IRDH-serien opfylder de særlige krav til moderne forsyningssystemer og komplekse installationer, som ofte indeholder effektelektronik i form af ensrettere (fx 6-puls-, 12-puls og 18-puls ensretterbroer) til omformere, invertere, thyristor-styrede DC drev, og direkte tilsluttede DC-komponenter.

Samtidig installeres i disse applikationer sædvanligvis også aktive filtre såvel som pasive filtre, som EMC-foranstaltning til reduktion af netforvrængning, og for undertrykkelse af radioforstyrrelser. I disse net forekommer derfor ofte stor afledningskapacitet mod jord. Isolationsovervågning type IRDH375(B) er egnet og beregnet til netop disse formål, og tilpasser sig automatisk til de eksisterende net betingelser.

I kombination med en forkoblingsmodstand, kan Isometer også anvendes til højere spændinger. Dette isolationsovervågningsudstyr er samtidig udført med tilslutning til ekstern forsyningsspænding, som også gør det muligt, at foretage overvågning af afbrudte strømkredse. For DIN-skinne montage fx i en fordelingstavle, maskintavle el.lign. henvises der til type IRDH275(B).

Applikationer

 • AC, DC eller AC/DC installationer
 • AC/DC hovedstrømkredse med direkte tilsluttede DC-komponenter, såsom ensrettere, frekvensomformere og thyristor styrede DC-drev
 • UPS-systemer, batterisystemer
 • Varmeanlæg med fasestyring
 • Installationer indeholdende switch-mode strømforsyninger
 • IT-system med stor afledningskapacitet
 • Koblede IT-systemer

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

ISOMETER®  er et isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system.

Herudover kan isolationsovervågningsudstyr - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse.

IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’.

Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning.

Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53.

Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet.

Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer.

De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder).

Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger.

Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer.

Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning.

Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse.

Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori Produkt Størrelse Download 
DatabladeIRDH375 Serie (Nord Amerika)444 KB IRDH375_D00124_D_XXEN
DatabladeIRDH375444 KB IRDH375_D00124_D_XXEN
ManualerIRDH3752 MB IRDH375_D00124_M_XXEN
QuickstartIRDH375 Serie (Nord Amerika)201 KB IRDH375_D00124_D_XXEN
Senest redigeret d.4 januar 2022

Funktioner

 • Isolationsovervågning til isolerede AC, DC og AC/DC IT-systemer 0...793 V, DC 0...650 V
 • Nominel spænding forlænges via tilkoblingsanordning
 • To separat justerbare responsværdier 1 kΩ...10 MΩ
 • AMPPlus målemetode
 • Automatisk tilpasning til systemet kapacitive afledning
 • Info-knap for visning af udstyrsindstillinger og systemets afledningskapacitet
 • Kontinuerlig selvovervågning, med automatisk alarm
 • Automatisk selvtest, der kan vælges
 • Tilslutning til eksternt kΩ-instrument
 • Test- og reset-tast
 • Tilslutning af ekstern test og reset-tast
 • To separate alarmrelæer med to potentialfrie omskifter kontakter
 • N/O eller N/C drift
 • Alarmrelæ for systemfejl (N/C drift)
 • Baggrundsbelyst LC-display
 • RS-485 interface
 • Plug-in-terminaler

Ordreoplysninger

UDSTYRSVARIANTER AF ISOMETER® IRDH375

TypeNominel spænding UnHjælpespænding UsArt. nr.
IRDH375-435AC 0…793 V / DC 0…650 V*AC 88…264 V / DC 77…286 V*B91065000
IRDH375-427AC 0…793 V / DC 0…650 V*DC 19. 2…72 V*B91065002
IRDH375B-435AC 0…793 V / DC 0…650 V*AC 88…264 V / DC 77…286 V*B91065004
IRDH375B-427AC 0…793 V / DC 0…650 V*DC 19. 2…72 V*B91065006
* absolutte værdier
Udstyrs “option-W” med øget stød- og vibrations modstand: Angivet med bogstavet “W” i slutningen af ordrenummer
Senest redigeret d.4 januar 2022

Tilbehør

EKSTRA TILBEHØR TIL ISOMETER® IRDH375

Eksterne kΩ viserinstrumenter (400 µA)

TypeSKMP *2)Art. nr.
7204-1421120 kΩB986763
9604-1421120 kΩB986764
*2) SKMP = skala midtpunkt

Eksternt kΩ viserinstrument 20 mA

TypeArt. nr.
9620-1421B986841

Transparent frontdæksel IP65

TypeArt. nr.
144 x 72B98060005

Forkoblingsmodstande

TypeNominel system spænding unArt. nr.
AGH150W-4DC 0…1760 VB98018006
AGH204S-4AC 0…1300 V / 0…1650 VB914013
AGH520SAC 0…7200 VB913033
Senest redigeret d.4 januar 2022

Yderligere information

Vægt4 kg
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.