IR470LY2-6015

UDGÅET

 • IMD til isolationsovervågning i rene AC IT-systemer, og for overvågning af afbrudte strømkredse
 • Anvendes til hovedstrømkredse
 • IMD i henhold til IEC/EN 61557-8
 • To individuelt konfigurerbare alarmværdier
 • Multifunktionel LC-display

Et IMD i serien ISOMETER® IR470LY er designet til at overvåge isolationsmodstand i et isoleret AC og tre-faset systemer (IT-systemer) AC/3(N)AC 0…793 V. I kombination med en forkoblingsmodstand kan dette Isometer også anvendes til højere spændinger. En ekstern hjælpespænding til forsyning af isolationsovervågningsudstyret gør det muligt, også at overvåge afbrudte strømkredse.

Nettet der skal overvåges, bør ikke indeholde DC-komponenter. Som en følge af måleprincippet, vil isolationsfejl nedstrøms fra direkte forbundne ensrettere blive registreret med en øget responsfølsomhed – og derfor påvirke målinen negativt. De indstillede alarm- / responsværdier er derfor alene gælder rene AC systemer.

Hvad er isolationsovervågning?

Isolationsovervågning (IMD) til brug for Sikkerhed og Pålidelighed i IT-Systemer Et IMD (isolationsovervågning) er helt essentielt for at sikre både pålidelighed og elektrisk sikkerhed i IT-systemer. I vores ISOMETER® serie levereres førsteklasses isolationsovervågningsudstyr, der opfylder de højeste sikkerhedsstandarder og krav.

Fleksibel Anvendelse: Vores isolationsovervågningsudstyr, kendt som ISOMETER®, kan også anvendes i specielle applikationer i TN-systemer og TT-systemer. Et eksempel på dette er overvågning af afbrudte strømkredse, hvor vores ISOMETER® løsninger viser deres styrke.

IMD til IT-Systemer: IMD står for Isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer og er en forkortelse af den engelske betegnelse 'Insulation Monitoring Devices'. Hvert Isometer® opfylder standarden EN 61557-8, medmindre andet er angivet. Udstyret er designet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i IT-systemer og udløse en alarm, hvis isolationsmodstanden (RF) falder til under responsgrænsen (Ra). Ra er et IMD’ responsgrænse, og RF er isolationsmodstanden mellem systemet og jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialeudligning.

Installation og Vedligeholdelse: For korrekt installation skal et Isometer® (IMD) bl.a. følge standarden DS/HD 60364-4-41 og DS/HD 60364-5-53. Når et IMD registrerer en isolationsfejl til jord, er det afgørende at lokalisere og udbedre fejlen med minimal forsinkelse, som anbefalet i standarden DS/HD 60364-5-53. Til dette formål er Bender EDS-udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS) særligt egnet og beregnet.

Forsyningssikkerhed og Alarmfunktioner: Når et IT-system anvendes til at opretholde forsyningssikkerheden, er det vigtigt at indikere den første isolationsfejl et passende sted, så instruerede eller sagkyndige personer kan informeres om isolationsfejlen, fx ved hjælp af alarmsystemer.

Brede Anvendelsesområder: Isolationsovervågning bruges i mange brancher, herunder medicinske områder, elektrisk sikkerhed på maskiner, industriel automation, energiproduktion, datacentre, UPS-systemer, elektriske køretøjer, ladestandere og meget mere. Vores ISOMETER® er også ideelle til brug i kritiske områder som olie- og gasindustrien og generatoranlæg til nødforsyning.

Personbeskyttelse og Brandbeskyttelse: ISOMETER® fungerer som både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, hvilket gør dem ideelle til også at opfylde kravene til hjælpekredse.

Vælg ISOMETER® til din isolationsovervågningsløsning og opnå enestående elektrisk sikkerhed, forsyningssikkerhed og pålidelighed i dit IT-system.

Gå til løsninger fournais-bender

Features

 • Isolationsovervågning til AC, 3(N)AC systemer 0...793 V (IT-systemer)
 • Nominel spænding forlænges via tilkoblingsanordning
 • Alarm-/responsværdier, justerbar 1...200 kΩ
 • Tilslutning overvågning net/jord
 • Power ON LED, Alarm LED for signalering AC, L+, L- isolationsfejl
 • Løbe LED graf til indikator for signalering AC, L+, L- isolationsfejl
 • Tilslutning til eksternt kΩ-instrument
 • Indbygget kombineret test- og resettast
 • Tilslutning ekstern test/reset tast
 • Alarmrelæ med to potentialfrie skiftekontakter
 • Valg af N/O eller N/C drift
 • Funktion til fejl hukommelse, kan vælges

Applications

 • AC, 3(N)AC hovedstrømkredse (uden direkte tilsluttede ensrettere), såsom motorer, pumper, valseværker uden variable hastighedsdrev, luft kølings- og luftkonditionerings-systemer, belysningsanlæg, varmesystemer, mobil generatorer, byggeservice, faste elektrisk installation etc.

Accessories

EKSTRA TILBEHØR TIL ISOMETER® IR470LY

Eksternt kΩ viserinstrumenter

Type Art. nr.
7204-1421 B986763
9604-1421 B986764

Forkoblingsmodstande

Type Nominel system spænding un Art. nr.
AGH204S-4 AC 0…1650 V B914013
AGH520S AC 0…7200 V B913033

Ordering information

UDSTYRSVARIANTER AF ISOMETER® IR470LY

Type Hjælpespænding Us Art. nr.
IR470LY-40 AC 230 V B91048007
IR470LY-4011 AC 24 V B91048012
IR470LY-4012 AC 42 V B91048002
IR470LY-4013 AC 90… 132 V * B91048011
IR470LY-4015 AC 400 V B91048008
IR470LY-4016 AC 500 V B91048018
IR470LY-4017 AC 690 V B91048017
IR470LY-4018 AC 440 V B91048024
IR470LY-4021 DC 9.6…84 V* B91048006
IR470LY-4023 DC 77… 286 V * B91048026
Andre hjælpespændinger på forespørgsel
*Absolutte værdier

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog  Størrelse  Download 
Datablade IR470LY2-60 EN 367 KB  Download
Manualer IR470LY2-60 EN 1 MB  Download