IR470LY2-6013

 • IMD til isolationsovervågning i rene AC IT-systemer, og for overvågning af afbrudte strømkredse
 • Anvendes til hovedstrømkredse
 • IMD i henhold til IEC/EN 61557-8
 • To individuelt konfigurerbare alarmværdier
 • Multifunktionel LC-display

Et IMD i serien ISOMETER® IR470LY er designet til at overvåge isolationsmodstand i et isoleret AC og tre-faset systemer (IT-systemer) AC/3(N)AC 0…793 V. I kombination med en forkoblingsmodstand kan dette Isometer også anvendes til højere spændinger. En ekstern hjælpespænding til forsyning af isolationsovervågningsudstyret gør det muligt, også at overvåge afbrudte strømkredse.

Nettet der skal overvåges, bør ikke indeholde DC-komponenter. Som en følge af måleprincippet, vil isolationsfejl nedstrøms fra direkte forbundne ensrettere blive registreret med en øget responsfølsomhed – og derfor påvirke målinen negativt. De indstillede alarm- / responsværdier er derfor alene gælder rene AC systemer.

Applikationer

 • AC, 3(N)AC hovedstrømkredse (uden direkte tilsluttede ensrettere), såsom motorer, pumper, valseværker uden variable hastighedsdrev, luft kølings- og luftkonditionerings-systemer, belysningsanlæg, varmesystemer, mobil generatorer, byggeservice, faste elektrisk installation etc.

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

ISOMETER®  er et isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system. Herudover kan isolationsovervågningsudstyr - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse. IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’. Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning. Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53. Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet. Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer. De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder). Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger. Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer. Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning. Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse. Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori Produkt Sprog Størrelse Download 
DatabladeIR470LY2-60EN367 KB Download
ManualerIR470LY2-60EN1 MB Download
Senest redigeret hos Fornais-Bender d.3 januar 2022

Funktioner

 • Isolationsovervågning til AC, 3(N)AC systemer 0...793 V (IT-systemer)
 • Nominel spænding forlænges via tilkoblingsanordning
 • Alarm-/responsværdier, justerbar 1...200 kΩ
 • Tilslutning overvågning net/jord
 • Power ON LED, Alarm LED for signalering AC, L+, L- isolationsfejl
 • Løbe LED graf til indikator for signalering AC, L+, L- isolationsfejl
 • Tilslutning til eksternt kΩ-instrument
 • Indbygget kombineret test- og resettast
 • Tilslutning ekstern test/reset tast
 • Alarmrelæ med to potentialfrie skiftekontakter
 • Valg af N/O eller N/C drift
 • Funktion til fejl hukommelse, kan vælges

Ordreoplysninger

UDSTYRSVARIANTER AF ISOMETER® IR470LY

TypeHjælpespænding UsArt. nr.
IR470LY-40AC 230 VB91048007
IR470LY-4011AC 24 VB91048012
IR470LY-4012AC 42 VB91048002
IR470LY-4013AC 90… 132 V *B91048011
IR470LY-4015AC 400 VB91048008
IR470LY-4016AC 500 VB91048018
IR470LY-4017AC 690 VB91048017
IR470LY-4018AC 440 VB91048024
IR470LY-4021DC 9.6…84 V*B91048006
IR470LY-4023DC 77… 286 V *B91048026
Andre hjælpespændinger på forespørgsel
*Absolutte værdier
Senest redigeret hos Fornais-Bender d.3 januar 2022

Tilbehør

EKSTRA TILBEHØR TIL ISOMETER® IR470LY

Eksternt kΩ viserinstrumenter

TypeArt. nr.
7204-1421B986763
9604-1421B986764

Forkoblingsmodstande

TypeNominel system spænding unArt. nr.
AGH204S-4AC 0…1650 VB914013
AGH520SAC 0…7200 VB913033
Senest redigeret hos Fornais-Bender d.3 januar 2022

Yderligere information

Vægt4 kg
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.