IR420-D4-2

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

 • IMD til isolationsovervågning i rene AC IT-systemer, og for overvågning af afbrudte strømkredse
 • For anvendelse i små hjælpekredse / kontrolkredse, med begrænset udbredelse
 • IMD i henhold til IEC/EN 61557-8
 • To individuelt konfigurerbare alarmværdier
 • Multifunktionel LC-display

ISOMETER® IR420-D4 overvåger isolationsmodstanden i ujordede AC IT-systemer til styrespændings hjælpekredse 0… 300 V. Hvis nettet der skal overvåges, omfatter DC-komponenter såsom Switched-mode strømforsyninger eller magnetventiler, kan udstyrets display og driftsegenskaber blive påvirket negativt.
Display og responsværdier gælder alene for rene AC-systemer. Udstyret er udført med ekstern forsyningsspænding, hvilket gør overvågning af afbrudte strømkredse mulig.

Applikationer

 • AC kontrolspændingskredse i industrisektoren, maskinkoninstallationer, kraftværker, elevatorer, automatiseringssystemer etc.
 • AC kontrol og hjælpekredse iht. IEC 60204-1 / DIN EN 60204-1 Elektrisk materiel på maskiner
 • AC hjælpekredse og styrekredse iht. HD 60364-5-557
 • Små AC IT-systemer såsom belysningsanlæg, mobile og transportable generatorer

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

ISOMETER®  er et isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system.

Herudover kan isolationsovervågningsudstyr - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse.

IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’.

Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning.

Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53.

Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet.

Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer.

De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder).

Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger.

Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer.

Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning.

Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse.

Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori Product Sprog Størrelse Download 
DatabladeIR420-D4EN281 KB Download
DatabladeIR420-D4 (Nord Amerika)EN281 KB Download
ManualerIR420-D4EN919 KB Download
QuickstartIR420-D4 (Nord Amerika)EN281 KB Download
Senest redigeret d.4 januar 2022

Funktioner

 • Isolationsovervågning til små kontrolspændings- og hjælpekredse AC 0... 300 V
 • To individuelt justerbare alarm værdier
 • Forudindstillet funktion (automatisk tildeling af grundparametre)
 • Tilslutning overvågning net/jord
 • LED’er: ON, Alarm 1, Alarm 2
 • Intern/ekstern test/reset-knap
 • To separate alarmrelæer (én skiftekontakt hver)
 • N/O eller N/C kontaktstilling, kan vælges
 • Funktion til fejl hukommelse, kan vælges
 • Selfovervågning med automatisk alarmmeddelelse
 • Multi-funktionelt LC-display
 • Justerbar tidsforsinkelse for alarm
 • For montage på DIN-skinne, optager i 2 moduler (36 mm)
 • RoHS-kompatible
 • Push-wire Terminal (to terminaler pr. tilslutning)

Ordreoplysninger

UDSTYRSVARIANTER AF ISOMETER® IR420-D4

TypeNominel system spænding * unForsyningsspænding * USSvar værdien kørteSystem lækage kapacitans CEKunst. Nr. * *
IR420-D4-1AC 0…300 V, 42…460 HzDC 9, 6… 94 V/
AC 16… 72 V, 42… 460 Hz
1…200 kΩ< 20 µFB71016409
B91016409
IR420-D4-2AC 0…300 V, 42…460 HzDC 70… 300 V/
AC 70…300 V, 42…46 Hz
1…200 kΩ< 20 µFB71016405
B91016405
* absolutte værdier
* * (B7… = push-wire Terminal/B9… = skrue-type Terminal)
Senest redigeret d.4 januar 2022

Tilbehør

EKSTRA TILBEHØR TIL ISOMETER® IR420-D4

TypeArt. nr.
Montageclips til skruemontage (ét stykke pr. enhed)B98060008
Senest redigeret d.4 januar 2022
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.