IR125Y-4

Dette produkt er udgået, og afløst af typen iso415

 • Udstyr til isolationsovervågning i AC og DC IT-systemer
 • For anvendelse i små hjælpekredse / kontrolkredse, med begrænset udbredelse
 • IMD i henhold til IEC/EN 61557-8
 • Justerbar alarm/responsværdi
 • Alarmrelæ med potentialfri skiftekontakt

IMD’er i serien ISOMETER® IR125Y er beregnet til at overvåge isolationsmodstanden i meget små AC og DC styre- og hjælpekredse, udført som et IT-system. Ekstern forsyningsspænding er ikke nødvendig.
I modsætning til udstyr for isolationsovervågning (IMD), der der alene anvender en overlejret jævnspændingen til måling af isolationsfejl, anvender denne serie AMP-målemetoden. Den aktive målepulsmetode gør, at udstyret kan måle, registrerer og alarmere om både symmetriske såvel som asymmetriske isolationsfejl.

Applikationer

 • AC og DC styre- og hjælpekredse i overensstemmelse med DIN EN 60204-1 "Electrical equipment of machines", IEC 60204-1, EN 60204-1 "Elektrisk materiel på maskiner"
 • AC og DC hjælpekredse iht. HD 60364-5-557
 • Simple batteri systemer

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

ISOMETER®  er et isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system.

Herudover kan isolationsovervågningsudstyr - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse.

IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’.

Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning.

Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53.

Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet.

Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer.

De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder).

Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger.

Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer.

Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning.

Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse.

Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori Produkt Sprog Størrelse Download 
DatabladIR125Y-4EN248 KB Download
ManualerIR125Y-4EN820 KB Download
Senest redigeret d.22 august 2022

Funktioner

 • Isolationsovervågning til AC og DC net, udført med IT-systemjording
 • Responsværdi, justerbar 10...200 kΩ
 • Lysdioder: Power On LED, alarm LED til signalering af isolationsfejl
 • Intern kombineret test og reset tast
 • Tilslutning af ekstern reset-tast
 • Alarmrelæ med en potentielfri skiftekontakt
 • N/C drift
 • Funktion til fejl hukommelse, kan vælges

Ordreoplysninger

UDSTYRSVARIANTER AF ISOMETER® IR125Y-4

TypeNominel system spænding unArt. nr.
IR125Y-4AC 19.2…265 V, DC 19.2…308 V*B91023005
* absolut værdi
Senest redigeret d.22 august 2022

Tilbehør

EKSTRA TILBEHØR TIL ISOMETER® IR125Y-4

TypeArt. nr.
MonteringspladenB990056
Senest redigeret d.22 august 2022

Yderligere information

Vægt4 kg
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.