107TD47-133

Isolationsovervågning (IMD)

Et IMD i serien ISOMETER® 107TD47 er er udviklet med henblik på et særligt formål; at overvåge isolationsmodstanden i et medicinsk IT-system, udført som enfaset- og/eller trefaset AC-system. IMD’en kan derfor anvendes for at tilvejebringe kravet om:

Det medicinske IT-system skal være forsynet med udstyr til isolationsovervågning (IMD) i henhold til anneks A og B i EN 61557-8.

Samtidig tilvejebringer ISOMETER®107TD47 også kravet om:

Der kræves overvågning af overbelastning og høj temperatur for transformere til medicinske IT-systemer.

I kombination med alarmsystem type MK2430, tilvejebringes samtidig også kravene i afsnit 710.411.6.3.101 i standarden DS/HD 60364-7-710 og IEC 60364-7-710, således:

For hvert medicinsk IT-system skal et akustisk og visuelt alarmsystem, der omfatter følgende komponenter, være installeret på et egnet sted, så det permanent kan overvåges (hørbare og visuelle signaler) af det medicinske og tekniske personale

 • En grøn signallampe til indikation af normaldrift
 • En gul signallampe, som lyser, når minimumsværdi, der er indstillet for isolationsmodstanden, er nået. Det må ikke være muligt at annullere eller frakoble dette lys.
 • En hørbar alarm, som lyder, når den minimumsværdi, der er indstillet for isolationsmodstanden, er nået. Denne hørbare alarm må kunne afstilles.

Derved tilvejebringer kombinationen, bestående af ISOMETER® 107TD47 og alarmsystem MK2430, ikke blot ovenstående krav, men samtidig også standardens krav til:

En let læselig skriftlig forklaring bør være placeret i det medicinske område, og bør omfatte: betydningen af hver type signal, alarm og hvilke procedurer, som skal følges i tilfælde af en første fejl.

Hvad er isolationsovervågning?

Isolationsovervågning (IMD) til brug for Sikkerhed og Pålidelighed i IT-Systemer

Et IMD (isolationsovervågning) er helt essentielt for at sikre både pålidelighed og elektrisk sikkerhed i IT-systemer. I vores ISOMETER® serie levereres førsteklasses isolationsovervågningsudstyr, der opfylder de højeste sikkerhedsstandarder og krav.

Fleksibel Anvendelse:

Vores isolationsovervågningsudstyr, kendt som ISOMETER®, kan også anvendes i specielle applikationer i TN-systemer og TT-systemer. Et eksempel på dette er overvågning af afbrudte strømkredse, hvor vores ISOMETER® løsninger viser deres styrke.

IMD til IT-Systemer:

IMD står for Isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer og er en forkortelse af den engelske betegnelse 'Insulation Monitoring Devices'. Hvert Isometer® opfylder standarden EN 61557-8, medmindre andet er angivet. Udstyret er designet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i IT-systemer og udløse en alarm, hvis isolationsmodstanden (RF) falder til under responsgrænsen (Ra). Ra er et IMD’ responsgrænse, og RF er isolationsmodstanden mellem systemet og jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialeudligning.

Installation og Vedligeholdelse:

For korrekt installation skal et Isometer® (IMD) bl.a. følge standarden DS/HD 60364-4-41 og DS/HD 60364-5-53. Når et IMD registrerer en isolationsfejl til jord, er det afgørende at lokalisere og udbedre fejlen med minimal forsinkelse, som anbefalet i standarden DS/HD 60364-5-53. Til dette formål er Bender EDS-udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS) særligt egnet og beregnet.

Forsyningssikkerhed og Alarmfunktioner:

Når et IT-system anvendes til at opretholde forsyningssikkerheden, er det vigtigt at indikere den første isolationsfejl et passende sted, så instruerede eller sagkyndige personer kan informeres om isolationsfejlen, fx ved hjælp af alarmsystemer.

Brede Anvendelsesområder:

Isolationsovervågning bruges i mange brancher, herunder medicinske områder, elektrisk sikkerhed på maskiner, industriel automation, energiproduktion, datacentre, UPS-systemer, elektriske køretøjer, ladestandere og meget mere. Vores ISOMETER® er også ideelle til brug i kritiske områder som olie- og gasindustrien og generatoranlæg til nødforsyning.

Personbeskyttelse og Brandbeskyttelse:

ISOMETER® fungerer som både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, hvilket gør dem ideelle til også at opfylde kravene til hjælpekredse.

Vælg ISOMETER® til din isolationsovervågningsløsning og opnå enestående elektrisk sikkerhed, forsyningssikkerhed og pålidelighed i dit IT-system.

Gå til løsninger fournais-bender

Features

 • Overvågningsudstyr til medicinske it-systemer AC, 3 (N) AC
 • Justerbar svar værdi 50... 500 kΩ
 • Overvågning af overbelastning og høj temperatur for transformere til medicinske IT-systemer
 • Alarm-LED
 • Overvågning af tilslutninger til net-, jord, strømtransformer og temperaturfølere
 • Test knap
 • Ekstern test knap kan tilsluttes
 • BMS-bus interface
 • Almindeligt alarmrelæ med én potentialfri skiftekontakt
 • Baggrundsbelyst LC-display

Applications

 • Medicinsk IT-system til forsyning af medicinske gruppe 2-områder fx på sygehuse, hospitaler, akutmodtagelse, klinikker for ambulant behandling, lægepraksis, men også på ambulante kirurgiske centre, sanatorier, helseklinikker
 • IT-system med begrænset effekt og udstyret med belastningsovervågning og isolationsovervågningsudstyr

Accessories

EKSTRA TILBEHØR TIL ISOMETER® 107TD47

Type Forsyningsspænding os (V) Art. nr.
STW2 (måling af strømtransformer) B942709
AN450 (strømforsyning) AC 230 V B924201
AN450-133 (strømforsyning) AC 127 V B924203
CMS460-d4-2 (tre fase belastninger) AC 70… 276 V, 42… 460 Hz B94053030

Ordering information

VARIANTER AF ISOMETER® 107TD47

Type Nominel system spænding un (V) Forsyningsspænding os (V) Art. nr.
107TD47 AC 230 V, 50… 60 Hz AC 230 V, 50… 60 Hz B92016003
107TD47-133 AC 127 V, 50… 60 Hz AC 127 V, 50… 60 Hz B92016004

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog  Størrelse  Download 
Datablade 107TD47 EN 483 KB  Download
Manualer 107TD47 EN 483 KB  Download
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.