107TD47-133

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

Isolationsovervågning (IMD)

Et IMD i serien ISOMETER® 107TD47 er er udviklet med henblik på et særligt formål; at overvåge isolationsmodstanden i et medicinsk IT-system, udført som enfaset- og/eller trefaset AC-system. IMD’en kan derfor anvendes for at tilvejebringe kravet om:

Det medicinske IT-system skal være forsynet med udstyr til isolationsovervågning (IMD) i henhold til anneks A og B i EN 61557-8.

Samtidig tilvejebringer ISOMETER®107TD47 også kravet om:

Der kræves overvågning af overbelastning og høj temperatur for transformere til medicinske IT-systemer.

I kombination med alarmsystem type MK2430, tilvejebringes samtidig også kravene i afsnit 710.411.6.3.101 i standarden DS/HD 60364-7-710 og IEC 60364-7-710, således:

For hvert medicinsk IT-system skal et akustisk og visuelt alarmsystem, der omfatter følgende komponenter, være installeret på et egnet sted, så det permanent kan overvåges (hørbare og visuelle signaler) af det medicinske og tekniske personale

 • En grøn signallampe til indikation af normaldrift
 • En gul signallampe, som lyser, når minimumsværdi, der er indstillet for isolationsmodstanden, er nået. Det må ikke være muligt at annullere eller frakoble dette lys.
 • En hørbar alarm, som lyder, når den minimumsværdi, der er indstillet for isolationsmodstanden, er nået. Denne hørbare alarm må kunne afstilles.

Derved tilvejebringer kombinationen, bestående af ISOMETER® 107TD47 og alarmsystem MK2430, ikke blot ovenstående krav, men samtidig også standardens krav til:

En let læselig skriftlig forklaring bør være placeret i det medicinske område, og bør omfatte: betydningen af hver type signal, alarm og hvilke procedurer, som skal følges i tilfælde af en første fejl.

Applikationer

 • Medicinsk IT-system til forsyning af medicinske gruppe 2-områder fx på sygehuse, hospitaler, akutmodtagelse, klinikker for ambulant behandling, lægepraksis, men også på ambulante kirurgiske centre, sanatorier, helseklinikker
 • IT-system med begrænset effekt og udstyret med belastningsovervågning og isolationsovervågningsudstyr

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

ISOMETER®  er et isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system.

Herudover kan isolationsovervågningsudstyr - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse.

IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’.

Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning.

Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53.

Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet.

Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer.

De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder).

Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger.

Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer.

Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning.

Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse.

Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori Produkt Sprog Størrelse Download 
Datablade107TD47EN483 KB Download
Manualer107TD47EN483 KB Download
Senest redigeret d.13 januar 2022

Funktioner

 • Overvågningsudstyr til medicinske it-systemer AC, 3 (N) AC
 • Justerbar svar værdi 50... 500 kΩ
 • Overvågning af overbelastning og høj temperatur for transformere til medicinske IT-systemer
 • Alarm-LED
 • Overvågning af tilslutninger til net-, jord, strømtransformer og temperaturfølere
 • Test knap
 • Ekstern test knap kan tilsluttes
 • BMS-bus interface
 • Almindeligt alarmrelæ med én potentialfri skiftekontakt
 • Baggrundsbelyst LC-display

Ordreoplysninger

VARIANTER AF ISOMETER® 107TD47

TypeNominel system spænding un (V)Forsyningsspænding os (V)Art. nr.
107TD47AC 230 V, 50… 60 HzAC 230 V, 50… 60 HzB92016003
107TD47-133AC 127 V, 50… 60 HzAC 127 V, 50… 60 HzB92016004
Senest redigeret d.13 januar 2022

Tilbehør

EKSTRA TILBEHØR TIL ISOMETER® 107TD47

TypeForsyningsspænding os (V)Art. nr.
STW2 (måling af strømtransformer)B942709
AN450 (strømforsyning)AC 230 VB924201
AN450-133 (strømforsyning)AC 127 VB924203
CMS460-d4-2 (tre fase belastninger)AC 70… 276 V, 42… 460 HzB94053030
Senest redigeret d.13 januar 2022

Yderligere information

Vægt4 kg
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.