isoRW425

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

 •  Udstyr til isolationsovervågning i AC og DC IT-systemer
 •  Anvendes til kontrol og hjælpekrede i rullende materiel (jernbaneanvendelser) i henhold til EN 50155
 •  Måling af isolationsimpedans (Z mode) for 50 Hz eller 60 Hz
 •  Automatisk tilpasning til nettets afledningskapacitet med op til 300 μF
 •  Måling af den nominelle spænding (RMS) med detektering af underspænding og overspænding

ISOMETER® type isoRW425 er for jernbaneanvendelse til overvågning af isolationsmodstanden i isolerede AC, AC/DC og DC net (IT-systemer), med op til AC/DC 0…400 V. Såfremt der forefindes DC-komponenter i det AC/DC-system der overvåges, fx på grund af elektronisk udstyr såsom ensrettere eller konvertere, påvirker dette ikke drifts-egenskaberne eller karakteristika for det anvendte isolations-overvågningsudstyr.

Udstyret er forsynet med en ekstern hjælpespænding som muliggør, at der kan der kan foretages overvågning af afbrudte strømkredse.

Applikationer

 • AC kontrolkredse og hjælpekredse i industri, maskinkonstruktion, kraftværker, elevatorer, automatiseringssystemer og jernbanesystemer i henhold til EN 50155
 • Kontrol og hjælpekrede i overensstemmelse med DIN EN 60204-1 "Electrical equipment of machines", IEC 60204-1, EN 60204-1 "Elektrisk udstyr på maskiner "
 • Hjælpekredse i overensstemmelse med HD 60364-5-557
 • Små AC IT-systemer såsom belysningsanlæg, mobile og transportable generatorer

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

ISOMETER®  er et isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system.

Herudover kan isolationsovervågningsudstyr - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse.

IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’.

Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning.

Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53.

Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet.

Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer.

De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder).

Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger.

Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer.

Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning.

Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse.

Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori Produkt Sprog Størrelse Download 
QuickstartsisoRW425EN2 MB Download
ManualerisoRW425EN2 MB Download
DatabladeisoRW425EN275 KB Download
Senest redigeret d.4 januar 2022

Funktioner

 • Isolationsovervågning til isoleret net AC/DC 0...400 V
 • Måling af nettets nominelle spænding med underspændings og overspændings detektering
 • Måling af systemets netspænding til jord (L +/PE og l-/PE)
 • Måling af nettets aflednings kapacitans
 • BMS interface
 • Information omkring fejlpunkt L+/L- via display og relækontakter
 • Automatisk tilpasning til nettets afledningskapacitet med op til 300 μF
 • Område for forsyningsspænding DC 24...240 V / AC 100...240 V
 • Selfovervågning med automatisk alarmmeddelelse
 • Overvågning af net/jordforbindelsen
 • LED’er: ON, Alarm 1, Alarm 2
 • Intern og ekstern test/reset tast
 • To alarmrelæer (en N/O kontakt hver)
 • N/O eller N/C drift er valgbar
 • Fejl-hukommelse, kan vælges
 • Multi-funktionelt LC-display
 • Justerbar tidsforsinkelse for alarm
 • Kompakt kapsling i to modulers brede (36 mm)
 • Hurtig ledningstilslutning med push-wire terminaler
 • Justerbar responsværdi for Re og Ze

Ordreoplysninger

UDSTYRSVARIANTER AF ISOMETER® ISORW425

TypeNominel system spænding * unForsyningsspænding * USKunst. Nr. * *
isoRW425-D4W-4DC/AC 0…400 V, 10…460 HzDC 24…240 V / AC 100…240 V, 47…63 HzB71037000W
B91037000W
*Absolutte værdier
* (B7…= push-wire Terminal/B9…= skrueterminal)
Senest redigeret d.4 januar 2022

Tilbehør

EKSTRA TILBEHØR TIL ISOMETER® ISORW425

TypeArt. nr.
Monteringsclips til skrue montering (1 stk. pr. enhed)B98060008
Senest redigeret d.4 januar 2022

Yderligere information

Vægt4 kg
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.