isoHR685W-D-I-B

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

 • 10 GΩ måling
 • Integreret web server og Modbus TCP kommunikation
 • En tidlig detektion øger driftssikkerheden og giver forudsigelighed med henblik på vedligeholdelse.
 • Synkronisering i kapacitive koblede net
 • Stor tilpasningsevne til net med forskellige egenskaber

Dette ISOMETER® er et IMD i overensstemmelse med IEC 61557-8 for anvendelse i IT-systemer.

Apparatet er universelt anvendelige i AC, 3(N)AC, AC/DC og DC systemer. AC-systemer kan indeholde omfattende DC belastninger (fx ensrettere, frekvensomformere og andre hastighedsregulerede drev). Med et måleområde på op til 10 GΩ muliggøres det, at udviklingen i isolationsniveau kan detekteres på et meget tidligt stadie. Derfor er ISOMETER® særlig egnet og beregnet til fx overvågning af søkabler i olie- og gasindustrien.

Applikationer

 • AC-, DC- eller AC/DC hovedstrømkredse
 • AC/DC hovedstrømkreds med dirkete tilsluttet jævnstrømskomponenter, fx ensrettere, konvertere, omformer og hastighedsregulerede drev.
 • UPS-anlæg, batteri net
 • Triax styrede varmeanlæg
 • Sammen koblede IT-systemer med stor afledning
 • Overvågning af kapacitivt koblede net, fx via lange kabelstræk
 • Overvågning til undervandsfartøjer

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

ISOMETER®  er et isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system.

Herudover kan isolationsovervågningsudstyr - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse.

IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’.

Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning.

Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53.

Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet.

Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer.

De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder).

Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger.

Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer.

Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning.

Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse.

Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori Produkt SprogStrDownload 
DatabladeisoHR685W-x-I-BEN3 MB Download
ManualerisoHR685W-x-I-BEN4 MB Download
QuickstartsisoHR685W-x-I-BEN735 KB Download
Senest redigeret d.4 januar 2022

Funktioner

ISOMETER® til IT-AC-systemer med galvanisk forbundne ensrettere eller konvertere, og til IT-DC-systemer (IT = Isoleret net)
 • Automatisk tilpasning til eksisterende net kapacitet
 • Kombination af AMPPlus og yderligere profilafhængige målemetoder
 • To separate justerbare alarmværdier fra 1 kΩ til 3 GΩ
 • Højopløselig grafisk LC display
 • Tilslutningsovervågning (overvågning af måleledninger)
 • Automatisk selvtest
 • Grafisk gengivelse af isolationsforringelsen over tid (isoGraph)
 • Historik hukommelse med realtidsur (3-dages buffer) til lagring af maksimalt 1023 alarmmeddelelser med dato og klokkeslæt
 • Galvanisk adskilt strøm eller spændingsudgang 0(4)... 20 mA, 0... 400 μA, 0... 10 V, 2... 10 V analog til den nettets målte isolationsværdi
 • Programmerbare digitale indgange og udgange
 • Fjernparametrering / indstilling via internet eller intranettet (webserver / option: COMTRAXX® Gateway)
 • Fjerndiagnostik via internet (kun for Bender-Service)
 • RS-485 / BS (Bender-Sensor-Bus) til dataudveksling med andre Bender-komponenter
 • BCOM, Modbus TCP og Webserver
 • isoData - måledata
 • ISOsync - tidsmæssig synkronisering af målinger

Ordreoplysninger

Varianter af ISOMETER® isoHR685W

TypeNominal system voltage range UnSupply voltage USDisplaySKU. nr.
isoHR685W–D–I–BAC 0…1000 V; 0.1…460 Hz /
DC 0…1300 V
AC 24…240 V; 50…400 Hz /
DC 24…240 V
integratedB91067025W
isoHR685W–S–I–B + FP200W*AC 0…1000 V; 0,1…460 Hz /
DC 0…1300 V
AC 24…240 V; 50…400 Hz /
DC 24…240 V
detachedB91067225W
Senest redigeret d.4 januar 2022

Tilbehør

Senest redigeret d.4 januar 2022
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.