isoEV425 med AGH420

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

 • Isolationsovervågning til AC 690 V og DC 1000 V IT-system
 • Overvågning af DC ladestationer til elektriske og hybride køretøjer
 • Indstillinger iht. IEC 61851-23
 • Kundeparametrering er ikke påkrævet

ISOMETER® i isoEV425 serien overvåger isolationsmodstanden i isolerede DC-ladestationer til forsyning af elektriske køretøjer (IT-systemer) DC 0… 1100 V DC fra ladestationen til motoren (AC 0… 793 V).
Eftersom udstyret er forsynet med separat forsyningsspænding, kan overvågning af afbrudte strømkredse også foretages.

Applikationer

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

ISOMETER®  er et isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system.

Herudover kan isolationsovervågningsudstyr - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse.

IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’.

Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning.

Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53.

Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet.

Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer.

De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder).

Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger.

Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer.

Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning.

Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse.

Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori Produkt Sprog Størrelse Download 
QuickstartsisoEV425EN2 MB Download
ManualerisoEV425EN2 MB Download
DatabladeisoEV425EN403 KB Download
Senest redigeret d.4 januar 2022

Funktioner

 • Isolationsovervågning af DC-ladestationer (mode 4 iht. IEC 61851-1/CD 61851-12) for opladning af elektriske køretøjer
 • Nominel systemspænding DC 0...1100 V og AC 0...793 V
 • To fabriksindstillede alarmværdier
 • Afledningskapacitet ≤ 5 μF
 • Kontinuerlig overvågning af net/jord tilslutninger
 • LED’er: ON, Alarm 1, Alarm 2
 • Intern test/reset-knap
 • To fælles alarmrelæer (hver med N/O kontakt)
 • N/O eller N/C kontaktstilling, kan vælges
 • Funktion til fejl hukommelse, kan vælges
 • Selvovervågning med automatisk alarm
 • Multi-funktionelt LC-display
 • RS-485 interface
 • 2 kompakte moduler (á 36 mm) samt forkoblingsmodstand i eget kabinet á to moduler
 • Hurtig ledningstilslutning med push-wire terminaler

Ordreoplysninger

UDSTYRSVARIANTER AF ISOMETER® ISOEV425 MED AGH420

TypeNominel system spænding * unForsyningsspænding * USSvar værdien kørteSystem lækage kapacitans CEKunst. Nr. * *
isoEV425-D4 med AGH420DC 0…1000 V/AC 15…460 Hz, 0…793 VDC 22…250 V/AC 42…460 Hz, 90…250 V100 kΩ / 300 kΩ≤ 5 μFB71036401
B91036401
Udstyrsvariant med skrueterminaler på forespørgsel.
*Absolutte værdier
* * (B7… = push-wire Terminal/B9… = skrue-type Terminal)
Senest redigeret d.4 januar 2022

Tilbehør

EKSTRA TILBEHØR TIL ISOMETER® ISOEV425 MED AGH420

TypeArt. nr.
Monteringsclips til skrue montering (1 stk. pr. enhed)B98060008
Senest redigeret d.4 januar 2022

Yderligere information

Vægt4 kg
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.