IRDH575B1-427

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

Et IMD i serien ISOMETER® IRDH575 er isolationsovervågning, designet og beregnet til at måle og overvåge isolationsmodstanden i hovedstrømkredse, udført med systemjording som et IT-system (isoleret net).

Isolationsovervågningsudstyr type IRDH575 er velegnet for universel anvendelse, og kan installeres i 3(N)AC, AC/DC og DC-systemer.

Beskyttelsesudstyr type IRDH575 er derfor bl.a. anvendlig i moderne forsyninger og komplekse elinstallationer, som ofte indeholder effektelektronik i form af ensrettere (fx flerpuls brokoblinger) til frekvensomformer og invertere, thyristorstyret DC drev, og direkte tilsluttede DC-komponenter. I sådanne automatiserede installationer forekommer ofte en større afledningskapacitet mod jord. Isolationsovervågning type IRDH575 er beregnet til dette formål, og tilpasser sig automatisk til de i installationen forkommende betingelser.

Ved en kombination af IRDH575 med udstyr i EDS4…serien og dertilhørende målestrømtransformere, tilvejebringes et fejlfindingssystem (IFLS), til automatisk lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer.

Applikationer

 • Overvågning af isolationsmodstand i IT-systemer
 • Lokalisering af isolationsfejl, med supplerende lokaliseringsudstyr type EDS4...

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

ISOMETER®  er et isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system.

Herudover kan isolationsovervågningsudstyr - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse.

IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’.

Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning.

Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53.

Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet.

Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer.

De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder).

Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger.

Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer.

Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning.

Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse.

Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori Produkt Sprog Størrelse Download 
DatabladeIRDH575 Serie (Nord Amerika)EN525 KB Download
DatabladeIRDH575EN525 KB Download
ManualerIRDH575EN1 MB Download
QuickstartIRDH575 Serie (Nord Amerika)EN201 KB Download
Senest redigeret d.4 januar 2022

Funktioner

 • Universel anvendelse i 3(N)AC, AC/DC og DC IT-systemer 20...575 V / 340...760 V
 • Indstilbare responsværdi 1 kΩ...10 MΩ
 • Info-knap for indikation af forskellige parametre og nettets afledningskapacitet
 • Omfattende selvovervågningsfunktion, inkl. alarmrelæ for systemfejl
 • Intern/ekstern test og reset-knap
 • To separate alarmrelæer, N/C eller N/O drift er vælgbar
 • Baggrundsbelyst tekstdisplay med 4 x 16 tegn
 • RS-485 interface
 • Datahukommelse, netudkoblings-funktion og 0/4...20 mA linær strømudgang
 • Kan udvides til at omfatte et system for automatisk lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer (IFLS), med lokalisering på op til max. 1080 separate strømkrede
 • Indstilbar prøvestrøm for lokalisering af isolationsfejl
 • Et hensigtsmæssigt fejlfindingssystem kan etableres ved anvendelse af IRDH575 sammen med EDS4... til aut. lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer
 • AMP-målemetode

Ordreoplysninger

UDSTYRSVARIANTER AF ISOMETER® IRDH575

TypeNominel system spænding unHjælpespænding UsArt. nr.
IRDH575B1-427AC/DC 20…575 VDC 19.2… 72 VB91065502
IRDH575B1-4353(N)AC / DC 20…575 V*AC 88…264 V / DC 77…286 V*B91065500
IRDH575B1-4227**3(N)AC / DC 20…150 V*DC 19. 2…72 V*B91065505
IRDH575B1-4235AC/DC 20…150 VAC 88…264 V / DC 77…286 VB91065504
IRDH575B2-4273(N)AC 340…760 V / DC 340…575V*DC 19.2… 72 VB91065506
IRDH575B2-4353(N)AC 340…760 V / DC 340…575 V*AC 88…264 V / DC 77…286 V*B91065503
* Absolutte værdier ** Prøvespænding Um 10 V
Senest redigeret d.4 januar 2022

Tilbehør

EKSTRA TILBEHØR TIL ISOMETER® IRDH575

Beskyttelse mod støv og fugt

TypeDimensionerArt. nr.
Indbygget i tavle, kapslingsklasse IP42144 x 96 mmB98060006
Transparent frontcover, kapslingsklasse IP65144 x 96 mmB98060007


Adapter til skinne montering

TypeArt. nr.
Adapter til skinne monteringB98060010
Adapteren muliggør hurtig montering af IRDH575 på en DIN-skinne iht. IEC 60715.


Viserinstrumenter

TypeMåleområdeDimensionerArt. nr.
9620-14210… 20 mA96 x 96 mmB986841
9620S-14210… 20 mA96 x 96 mmB986842
Senest redigeret d.4 januar 2022

Yderligere information

Vægt4 kg
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.