IR420-D6-2

 • Overvågning af afbrudte strømkredse
 • For anvendelse i TN-system, TT-system og IT-system
 • IMD i henhold til IEC/EN 61557-8
 • To individuelt konfigurerbare alarmværdier
 • Multifunktionel LC-display

Isolationsovervågningsudstyr  IR420-D6-2 er designet til at overvåge isolationsmodstanden i afbrudte strømkredse i lavspændingsinstallationer. Belastninger, som periodisk eller bare midlertidigt driftes, men som under normal drift er afbrudt f. eks brandpumper, sprinkleranlæg (AVS-anlæg), automatisk brandventilation (ABV-anlæg), ventildrev osv. forsynes med en systemjording udført som et TN-, TT- eller IT-system.

Under længerevarende nedlukningsperioder kan der imidlertid grundet luftfugtighed, eller forårsage andre påvirkninger, opstå isolationsfejl på kabler, ledninger eller i selve belastningen som ikke opdages i tide, og som således gå upåagtet hen. Hvis belastningen i disse situationer sættes under spænding, eller apparatet tændes, kan det føre til at beskyttelsesudstyret afbryder, eller i værste fald, kan det eksempelvis endog resultere i svigt og fejlfunktion, motorbrande etc. som derfor ikke kan ikke betjenes.

Yderligere eksempler på applikationer med overvågning af afbrudte strømkredse, er fx strømkredse som midlertidige eller overvejende er afbrudte, såsom pumpemotorer i pumpestationer og drænpumper, brandpumper, motorer til brandspjæld, glideventiler, elevatormotorer eller nødgeneratorer, men også sikringsanlæg til sporskiftevarme og automatisk brandventilationsanlæg er alle eksempler på applikationer der kan overvåges af IMD’er i serien IR420-D6 uafhængigt af, om den anvendte systemjording er TN-, TT- eller IT-system.

Det essentielle (formål) med overvågning af afbrudte strømkredse er, at overvåge installationen, forbrugere eller belastningen i de perioder hvor der fx er afbrudt eller nedlukket, og hvor installationen derfor ikke er i drift, og hvor der således ikke er spænding på strømkredsen. I disse perioder – som kan være af kortere eller længere varighed – og hvor installationen ikke er i drift, kan andre udefrakommende påvirkninger så som fugt, støv og ælde mv. på uhensigtsmæssig måde påvirke den elektriske isolation i negativ retning, og således frembring en isolationsfejl, når sikkerhedsmateriel i installationen bliver sat under spænding.

Formålet med overvågning af afbrudte strømkredse er derfor at afsløre og alarmere i tilfælde af, at isolationsniveauet forringes som følge af isolationsfejl med høj impedans, og således før indkobling og/eller idriftsættelse af en fejlbehæftet installation foretages, som kan føre til fx en motorbrand eller automatisk afbrydelse af forsyningen. Dette kan eksempelvis gælde for strømkredse med sikkerhedsmateriel, der normalt gøres spændingsløst for at sikre, at sikkerhedsmateriellet kan fungere uafhængigt af forsyningen under en nødsituation.

IR420-D6-2 i IMD kan –  i kombination med egnet forkoblingsmodstand – også anvendes på højere spændingsniveauer.

Hvad er isolationsovervågning?

Isolationsovervågning (IMD) til brug for Sikkerhed og Pålidelighed i IT-Systemer

Et IMD (isolationsovervågning) er helt essentielt for at sikre både pålidelighed og elektrisk sikkerhed i IT-systemer. I vores ISOMETER® serie levereres førsteklasses isolationsovervågningsudstyr, der opfylder de højeste sikkerhedsstandarder og krav.

Fleksibel Anvendelse:

Vores isolationsovervågningsudstyr, kendt som ISOMETER®, kan også anvendes i specielle applikationer i TN-systemer og TT-systemer. Et eksempel på dette er overvågning af afbrudte strømkredse, hvor vores ISOMETER® løsninger viser deres styrke.

IMD til IT-Systemer:

IMD står for Isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer og er en forkortelse af den engelske betegnelse 'Insulation Monitoring Devices'. Hvert Isometer® opfylder standarden EN 61557-8, medmindre andet er angivet. Udstyret er designet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i IT-systemer og udløse en alarm, hvis isolationsmodstanden (RF) falder til under responsgrænsen (Ra). Ra er et IMD’ responsgrænse, og RF er isolationsmodstanden mellem systemet og jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialeudligning.

Installation og Vedligeholdelse:

For korrekt installation skal et Isometer® (IMD) bl.a. følge standarden DS/HD 60364-4-41 og DS/HD 60364-5-53. Når et IMD registrerer en isolationsfejl til jord, er det afgørende at lokalisere og udbedre fejlen med minimal forsinkelse, som anbefalet i standarden DS/HD 60364-5-53. Til dette formål er Bender EDS-udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS) særligt egnet og beregnet.

Forsyningssikkerhed og Alarmfunktioner:

Når et IT-system anvendes til at opretholde forsyningssikkerheden, er det vigtigt at indikere den første isolationsfejl et passende sted, så instruerede eller sagkyndige personer kan informeres om isolationsfejlen, fx ved hjælp af alarmsystemer.

Brede Anvendelsesområder:

Isolationsovervågning bruges i mange brancher, herunder medicinske områder, elektrisk sikkerhed på maskiner, industriel automation, energiproduktion, datacentre, UPS-systemer, elektriske køretøjer, ladestandere og meget mere. Vores ISOMETER® er også ideelle til brug i kritiske områder som olie- og gasindustrien og generatoranlæg til nødforsyning.

Personbeskyttelse og Brandbeskyttelse:

ISOMETER® fungerer som både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, hvilket gør dem ideelle til også at opfylde kravene til hjælpekredse.

Vælg ISOMETER® til din isolationsovervågningsløsning og opnå enestående elektrisk sikkerhed, forsyningssikkerhed og pålidelighed i dit IT-system.

Gå til løsninger fournais-bender

Features

 • Isolations overvågning for de-energi drevne TN, TT og afdækkede systemer AC, 3 (N) AC og DC
 • Nominel spænding forlænges via tilkoblingsanordning
 • To separat justerbare alarmværdier 100 kΩ... 10 MΩ
 • Lysdioder: tændt led, lysdioder alarm 1, alarm 2 for signalering isoleringsfejl
 • Kombineret test/nulstillingsknap
 • To separate alarm relæer med én overgang kontakt hver
 • Funktion til fejl hukommelse, kan vælges
 • Push-wire Terminal (to terminaler pr. tilslutning)

Applications

 • Normalt spændingsløse belastninger og afbrudte strømkredse såsom automatisk brandventilation (ABV-anlæg), sprinkleranlæg (AVS-anlæg), pumper, elevatorer, røgventilation, nødgeneratorer, sporskiftedrev, anlæg til sporskiftevarme, skibe, kraner, drev i forsyningslinjer (gas, vand, olie), separate uafhængige forsyningsledninger, dykpumper, drev til ankre, brandmandselevatorer og Stand-by generatorer.

Accessories

EKSTRA TILBEHØR TIL ISOMETER® IR420-D6

Type Nominel system spænding * un Art. nr.
AGH520S AC 0… 7200 V, 50… 400 Hz B913033
Monteringsclips til skrue montering (1 stk. pr. enhed) B98060008

Ordering information

VARIANTER AF ISOMETER® IR420-D6

Type Forsyningsspænding * US Svar værdien kørte System lækage kapacitans CE Kunst. Nr. * *
IR420-D6-1 DC 9, 6… 94 V/
AC 16… 72 V, 42… 460 Hz
100 kΩ… 10 MΩ ≤ 10 µF B71016415
B91016415
IR420-D6-2 DC 70… 300 V/
AC 70… 300 V, 42… 460 Hz
100 kΩ… 10 MΩ ≤ 10 µF B71016407
B91016407
*Absolutte værdier
* * (B7… = push-wire Terminal/B9… = skrue-type Terminal)

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog  Størrelse  Download 
Datablade IR420-D6 EN 291 KB  Download
Datablade IR420-D6 Serie EN 291 KB  Download
Datablade XM420 interface options EN 301 KB  Download
Manualer IR420-D6 EN 975 KB  Download
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.