IR420-D6-2

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

 • Overvågning af afbrudte strømkredse
 • For anvendelse i TN-system, TT-system og IT-system
 • IMD i henhold til IEC/EN 61557-8
 • To individuelt konfigurerbare alarmværdier
 • Multifunktionel LC-display

Isolationsovervågningsudstyr i IR420-D6 serien er designet til at overvåge isolationsmodstanden i afbrudte strømkredse i lavspændingsinstallationer. Belastninger, som periodisk eller bare midlertidigt driftes, men som under normal drift er afbrudt f. eks brandpumper, sprinkleranlæg (AVS-anlæg), automatisk brandventilation (ABV-anlæg), ventildrev osv. forsynes med en systemjording udført som et TN-, TT- eller IT-system.

Under længerevarende nedlukningsperioder kan der imidlertid grundet luftfugtighed, eller forårsage andre påvirkninger, opstå isolationsfejl på kabler, ledninger eller i selve belastningen som ikke opdages i tide, og som således gå upåagtet hen. Hvis belastningen i disse situationer sættes under spænding, eller apparatet tændes, kan det føre til at beskyttelsesudstyret afbryder, eller i værste fald, kan det eksempelvis endog resultere i svigt og fejlfunktion, motorbrande etc. som derfor ikke kan ikke betjenes.

Yderligere eksempler på applikationer med overvågning af afbrudte strømkredse, er fx strømkredse som midlertidige eller overvejende er afbrudte, såsom pumpemotorer i pumpestationer og drænpumper, brandpumper, motorer til brandspjæld, glideventiler, elevatormotorer eller nødgeneratorer, men også sikringsanlæg til sporskiftevarme og automatisk brandventilationsanlæg er alle eksempler på applikationer der kan overvåges af IMD’er i serien IR420-D6 uafhængigt af, om den anvendte systemjording er TN-, TT- eller IT-system.

Det essentielle (formål) med overvågning af afbrudte strømkredse er, at overvåge installationen, forbrugere eller belastningen i de perioder hvor der fx er afbrudt eller nedlukket, og hvor installationen derfor ikke er i drift, og hvor der således ikke er spænding på strømkredsen. I disse perioder – som kan være af kortere eller længere varighed – og hvor installationen ikke er i drift, kan andre udefrakommende påvirkninger så som fugt, støv og ælde mv. på uhensigtsmæssig måde påvirke den elektriske isolation i negativ retning, og således frembring en isolationsfejl, når sikkerhedsmateriel i installationen bliver sat under spænding.

Formålet med overvågning af afbrudte strømkredse er derfor at afsløre og alarmere i tilfælde af, at isolationsniveauet forringes som følge af isolationsfejl med høj impedans, og således før indkobling og/eller idriftsættelse af en fejlbehæftet installation foretages, som kan føre til fx en motorbrand eller automatisk afbrydelse af forsyningen. Dette kan eksempelvis gælde for strømkredse med sikkerhedsmateriel, der normalt gøres spændingsløst for at sikre, at sikkerhedsmateriellet kan fungere uafhængigt af forsyningen under en nødsituation.

Et IMD i serien IR420-D6 kan, i kombination med egnet forkoblingsmodstand, også anvendes på højere spændingsniveauer.

Applikationer

 • Normalt spændingsløse belastninger og afbrudte strømkredse såsom automatisk brandventilation (ABV-anlæg), sprinkleranlæg (AVS-anlæg), pumper, elevatorer, røgventilation, nødgeneratorer, sporskiftedrev, anlæg til sporskiftevarme, skibe, kraner, drev i forsyningslinjer (gas, vand, olie), separate uafhængige forsyningsledninger, dykpumper, drev til ankre, brandmandselevatorer og Stand-by generatorer.

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

ISOMETER®  er et isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system.

Herudover kan isolationsovervågningsudstyr - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse.

IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’.

Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning.

Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53.

Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet.

Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer.

De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder).

Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger.

Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer.

Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning.

Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse.

Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori Produkt Sprog Størrelse Download 
DatabladeIR420-D6EN291 KB Download
DatabladeIR420-D6 SerieEN291 KB Download
DatabladeXM420 interface optionsEN301 KB Download
ManualerIR420-D6EN975 KB Download
Senest redigeret d.3 januar 2022

Funktioner

 • Isolations overvågning for de-energi drevne TN, TT og afdækkede systemer AC, 3 (N) AC og DC
 • Nominel spænding forlænges via tilkoblingsanordning
 • To separat justerbare alarmværdier 100 kΩ... 10 MΩ
 • Lysdioder: tændt led, lysdioder alarm 1, alarm 2 for signalering isoleringsfejl
 • Kombineret test/nulstillingsknap
 • To separate alarm relæer med én overgang kontakt hver
 • Funktion til fejl hukommelse, kan vælges
 • Push-wire Terminal (to terminaler pr. tilslutning)

Ordreoplysninger

VARIANTER AF ISOMETER® IR420-D6

TypeForsyningsspænding * USSvar værdien kørteSystem lækage kapacitans CEKunst. Nr. * *
IR420-D6-1DC 9, 6… 94 V/
AC 16… 72 V, 42… 460 Hz
100 kΩ… 10 MΩ≤ 10 µFB71016415
B91016415
IR420-D6-2DC 70… 300 V/
AC 70… 300 V, 42… 460 Hz
100 kΩ… 10 MΩ≤ 10 µFB71016407
B91016407
*Absolutte værdier
* * (B7… = push-wire Terminal/B9… = skrue-type Terminal)
Senest redigeret d.3 januar 2022

Tilbehør

EKSTRA TILBEHØR TIL ISOMETER® IR420-D6

TypeNominel system spænding * unArt. nr.
AGH520SAC 0… 7200 V, 50… 400 HzB913033
Monteringsclips til skrue montering (1 stk. pr. enhed)B98060008
Senest redigeret d.3 januar 2022
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.