IR155-3204

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

 • Isolationsovervågningsudstyr (IMD) til isolerede DC drevsystemer (IT-systemer) i elektriske køretøjer
 • Kontinuerlig måling af isolationsmodstanden 0… 10 MΩ, fabriksindstillede forudkonfigurerede svar værdier
 •  AC og DC it-systemer op til 0… 1000 V
 •  Kortslutning af beskyttede driver udgange til fejldetektering og PWM kodet ISO-måleværdi
 • Strømforsyning egnet til 12 v og 24 v-systemer

ISOMETER® iso-F1 IR155-3203/-3204 overvåger isolationsmodstanden mellem de isolerede og aktive hv-ledere i et elektrisk drev system (un = DC 0 V… 1000 V) og reference jorden (chassis jord > kl. 31). Den patenterede måleteknologi anvendes til at overvåge Isoleringens tilstand på DC-siden samt på vekselstrømsmotor siden af det elektriske drivsystem. Eksisterende isoleringsfejl vil blive signaleret pålideligt selv under højt systeminterferens, som kan være forårsaget af motorstyrings processer, accelererende, energi genindvinding osv.

Applikationer

 • Overvågning af ikke-jordede DC drevsystemer (IT-systemer) i elektriske køretøjer

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

ISOMETER®  er et isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system.

Herudover kan isolationsovervågningsudstyr - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse.

IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’.

Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning.

Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53.

Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet.

Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer.

De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder).

Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger.

Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer.

Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning.

Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse.

Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori Product Sprog Størrelse Download 
DatabladeIR155-3203/IR155-3204EN474 KB Download
Senest redigeret d.4 januar 2022

Funktioner

 • Velegnet til 12 v-og 24 v-systemer
 • Automatisk selvtest af udstyret
 • Kontinuerlig måling af isolationsmodstanden 0... 10 MΩ – Responstid for den første måling af systemtilstanden (SST), < 2 s efter at have tilsluttet forsyningsspænding – Responstid < 20 s til måling af isolationsmodstand (DCP)
 • Automatisk tilpasning til eksisterende afledningskapacitans (≤ 1 μF)
 • Registrering af jordfejl og afbrydelse af jordforbindelsen
 • Isolations overvågning af AC og DC isolationsfejl for ikke-jordede systemer (IT-systemer) 0... 1000 V0 V
 • Underspændings detektion for spændinger under 500 V (fabriksmæssig justerbar af Bender)
 • Kortslutningsikker udgange for: – Fejldetektering (high-side udgang) – Målt værdi (PWM 5... 95%) og status (f = 10... 50 Hz) ved høj eller inverteret Low-side driver (MHS/MLS output)
 • Beskyttende coating (SL 1301ECO-FLZ)

Ordreoplysninger

VARIANTER AF ISOMETER® IR155-3203/IR155-3204

TypeArt.no
IR155-3203Faste standardparametre
Løb: 100 kΩ
Under spændings detektering: 300 V
Fave: 10
Måle output low side
B91068138V4
IR155-3203Parametre kan tilpasses
Løb: 100 kΩ… 1 MΩ
Under spændings detektering: 0 V… 500 V
Fave: 1… 10
Måle output low side
B91068138CV4
IR155-3204Faste standardparametre
Løb: 100 kΩ
Under spændings detektering: 0 V (inaktiv)
Fave: 10
Måle output high side
B91068139V4
IR155-3204Parametre kan tilpasses
Løb: 100 kΩ… 1 MΩ
Under spændings detektering: 0 V… 500 V
Fave: 1… 10
Måle output high side
Senest redigeret d.4 januar 2022

Tilbehør

EKSTRA TILBEHØR TIL ISOMETER® IR155-3203/IR155-3204

TypeArt. Nej
MonteringssætB91068500
Tilslutning kit IR155-32xxB91068501
Senest redigeret d.4 januar 2022

Yderligere information

Vægt4 kg
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.