Isolationsfejlfinding

Isolation fejlfinding

Når et IT-system anvendes til sikkerhed for fortsat drift, anbefales det at kombinere IMD’en med udstyr, der kan lokalisere fejlen under belastning. Ved brug af systemer til isolationsfejlfinding (IFLS), kan fejlen lokaliseres under belastning.

Automatisk lokalisering af isolationsfejl kan også foretages ved brug af IFLS udstyr, selv der er tale om en afbrudt strømkreds.
Til dette formål findes IFLS-systemer til isolationsfejlfinding i den faste installation, såvel som transportabelt udstyr, som også egnet og beregnet til lokalisering af isolationsfejl.


Tilbage til "Fordele ved et IT-system" fournais-bender

Senest redigeret D.8 april 2020

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.