Isolationsfejlfinding (IFLS) i hovedstrømkredse

Bender EDS systemer til lokalisering af isolationsfejl opfylder kravene i produktstandarden 61557-9. Det betyder, at det ikke kun er en kortslutning til jord med 0 Ω i fejlstedet (altså direkte jordfejl) der kan lokaliseres.

Derimod kan også begyndende isolationsfejl med stor ohmsk modstand, dvs. fejl der indeholder en stor resistans, ligeledes lokaliseres på et tidligt tidspunkt.

Som vist nedenfor er det eksempelvis muligt med et moderne EDS-system, at kunne lokalisere en isolationsfejl under drift i området ca. 130kΩ mod jord i hovedstrømkredse med en systemspænding på 3x400V, og en afledningskapacitet på 80µF – altså, en relativt højresistive isolationsfejl.

hovedstrømkreds

Un: 3x400VAC

Som det fremgår nedenfor, er det i dag tilsvarende muligt eksempelvis at lokalisere en høj ohmsk isolationsfejl på op til 210 kΩ ved en systemspænding på 3x690V, og en kapacitans på 70µF.

hovedstrømkreds

Un: 3x690VAC

Det betyder, at ved en netspænding på eksempelvis 690V, er det muligt at igangsætte og lokalisere en isolationsfejl allerede ved en værdi på 300 Ω/V, hvilket iflg. standarden DS/HD 60364-5-53 er en anbefalet værdi for forvarsel.

Således er det muligt, automatisk at lokalisere en begyndende isolationsfejl allerede på så tidligt et stadie, som ligger endog meget forud for den anbefalede indstillingsværdi på 100 Ω/V for hovedalarm.


Tilbage til "Koncept for isolationsfejlfinding" fournais-bender

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.