Isolationsfejlfinding (IFLS) i hovedstrømkredse og hjælpekredse

En hovedkreds – eller hovedstrømkreds – er en strømkreds, der eksempelvis forsyner en fordelingstavle.

En hovedstrømkreds er også strømkredsen mellem installationens forsyningspunkt og første afgreningssted i installationen.

I standarden for elektriske installationer – valg og installation af elektrisk materiel – hjælpekredse – DS/HD 60364-5-557 er der defineret hvad der er en hjælpekreds, og hvad der er en hovedkreds.

Således fremgår det af punkt 557.2.2 i standarden 60364-5-557, at:

En hovedkreds er en strømkreds, som indeholder elektrisk materiel til at producere, omdanne, distribuere eller afbryde elektrisk energi eller strømforbrugende materiel.

Af punkt 557.2.1 i standarden 60364-5-557 fremgår det, at:

En hjælpekreds er en strømkreds til overførsel af signaler, der er beregnet til styring, detektering, overvågning eller måling af den funktionsmæssige status for en hovedkreds.

En hjælpekreds er således fællesbetegnelsen for de kredse der til daglig omtales som: Kontrolspænding, styrespænding, styrestrøm, hjælpespænding, manøvrespænding mv. – ja, kært barn har mange navne.

Hjælpekredse findes ofte i en fordelingstavle, transformerstation, sikringsanlæg, indenfor elektrisk sikkerhed og maskinbygning, styretavler på kraftværker og i lign. applikationer.

Når det drejer sig om udstyr til isolationsfejlfinding (IFLS), skelnes der også mellem applikationer for lokaliseringsudstyr til en hovedstrømkreds, og til hjælpekreds.

Den væsentlige forskel hvor de to applikationer adskiller sig væsentligt fra hinanden kommer særligt til udtryk, i den ofte markant reducerede teststrøm, som er nødvendig for anvendelsen i hjælpekredse.

Hvilket derfor også demonstreres i responsfølsomheden for lokaliseringsudstyret (EDS)


Tilbage til "Koncept for isolationsfejlfinding" fournais-bender

Senest redigeret d.26 maj 2020