Indbygget sikkerhed – en lille forskel, med stor effekt

IT-systemet adskiller sig hovedsagelig fra et TT- eller TN-system derved, at der ”mangler” en forbindelse mellem forsyningstransformerens nulpunkt (stjernepunkt) og jord.

Denne forbindelse er tilstede i jordede systemer, men altså ikke i et isoleret net som IT-systemet.

Hvad er så den store forskel, hvis selve udførelsen ikke adskiller sig mere end blot en forbindelse mindre? I et fejlfrit system er der ingen forskel.

Den signifikante forskel mellem et isoleret net og et jordet net opstår i tilfælde af en fejl. Hvis en person berører en udsat del i et IT system – fx tavlestel – som grundet en fejl er blevet spændingssat, sker der normalt ikke noget (!) Hvorfor det?

Fordi selvom der løber en fejlstrøm, er strømstyrken forsvindende lille, da fejlstrømmen afhænger af afledningskapaciteten i nettet, og fordi den udsatte del (i dette tilfælde tavlestel) er jordet.

Men hvordan forholder det sig så i et jordet TN-system?

Her er der tale om et i forvejen sluttet kredsløb, som i princippet står klar og blot afventer fejlens opståen.

Hvis en person berører en udsat del i et TN system – fx tavlestel – som grundet en fejl er blevet spændingssat, vil personen, såfremt der ikke er installeret overstrømsbeskyttelsesudstyr, straks blive gennemløbet af en stor fejlstrøm, grundet den lille impedans i forbindelserne til forsyningstransformatoren.

For at sikre at det krævede beskyttelsesudstyr fungerer korrekt og yder tilstrækkelig personbeskyttelse, bør det derfor efterses og afprøves regelmæssigt.

Spørgsmålet er så, om den regelmæssige test og afprøvning så overhovedet forekommer i praksis, og i givet fald med hvilke intervaller?


Tilbage til "Fordele ved et IT-system" fournais-bender

Senest redigeret d.25 maj 2020