Hvorfor har IT systemet indtil nu været sjældent brugt?

Hvorfor har IT systemet indtil nu været sjældent brugt?

Vi har svaret til hvorfor har IT systemet indtil nu været sjældent brugt. Til dato er det isolerede net (IT-systemet) hovedsagelig blevet anvendt i sikkerhedstekniske applikationer, såsom operationsstuer, intensivafdelinger eller jernbanernes signalteknologi, det vil sige i installationer hvor en fejl eller en afbrydelse af strømforsyningen, kan have katastrofale konsekvenser. Udover disse særlige områder, er IT-systemjording ikke meget udbredt i almindelig praksis.

Dette til trods for, at IT-systemet byder på mange fordele som ikke kun er relateret til personsikkerhed, men også med hensyn til en væsentlig forøget driftssikkerhed, set i forhold til alternativerne

Følgende tre gamle myter om ulemper ved IT-systemet er, underligt nok, stadig udbredt den dag i dag:

  • Et IT-system er dyrere end et jordet system Installation af et isoleret net (IT-system) er i nogle tilfælde dyrere end et TN eller TT-system. I betragtningen glemmes dog helt de ikke-kapitaliserede omkostninger, som kan ”veksles til fordele”, i form af automatisk forebyggende vedligeholdelse af den elektriske installation, og reducerede omkostninger til test og afprøvningsprocedure, som derved udligner de ekstra omkostninger til anlægsinvestering, inden for en relativ kort periode i anlæggets levetid.
  • Fejl kan hurtigt lokaliseres i et TN-system Ved at bruge udstyr til automatisk lokalisering af isolationsfejl (IFLS), kan isolationsfejl hurtigt og præcist lokaliseres i IT-systemer, uden afbrydelse af forsyningen – modsætningsvis TN-systemet, hvor en fejl medfører automatisk afbrydelse af forsyningen.
  • Det kræver indkøb af dyrt udstyr for at have et IT-system Ved hjælp af nogle tekniske foranstaltninger, der ikke kræver ekstra udgifter, kan standardkomponenter også anvendes.

Tilbage til "driftsikkerhed med et isoleret net" fournais-bender

OpDatoret d. 25 maj 2020

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.