Hvorfor har IT systemet indtil nu været sjældent brugt?

Vi har svaret til hvorfor har IT systemet indtil nu været sjældent brugt. Til dato er det isolerede net (IT-systemet) hovedsagelig blevet anvendt i sikkerhedstekniske applikationer, såsom operationsstuer, intensivafdelinger eller jernbanernes signalteknologi, det vil sige i installationer hvor en fejl eller en afbrydelse af strømforsyningen, kan have katastrofale konsekvenser. Udover disse særlige områder, er IT-systemjording ikke meget udbredt i almindelig praksis.

Dette til trods for, at IT-systemet byder på mange fordele som ikke kun er relateret til personsikkerhed, men også med hensyn til en væsentlig forøget driftssikkerhed, set i forhold til alternativerne

Følgende tre gamle myter om ulemper ved IT-systemet er, underligt nok, stadig udbredt den dag i dag:

  • Et IT-system er dyrere end et jordet system Installation af et isoleret net (IT-system) er i nogle tilfælde dyrere end et TN eller TT-system. I betragtningen glemmes dog helt de ikke-kapitaliserede omkostninger, som kan ”veksles til fordele”, i form af automatisk forebyggende vedligeholdelse af den elektriske installation, og reducerede omkostninger til test og afprøvningsprocedure, som derved udligner de ekstra omkostninger til anlægsinvestering, inden for en relativ kort periode i anlæggets levetid.
  • Fejl kan hurtigt lokaliseres i et TN-system Ved at bruge udstyr til automatisk lokalisering af isolationsfejl (IFLS), kan isolationsfejl hurtigt og præcist lokaliseres i IT-systemer, uden afbrydelse af forsyningen – modsætningsvis TN-systemet, hvor en fejl medfører automatisk afbrydelse af forsyningen.
  • Det kræver indkøb af dyrt udstyr for at have et IT-system Ved hjælp af nogle tekniske foranstaltninger, der ikke kræver ekstra udgifter, kan standardkomponenter også anvendes.


Tilbage til "Driftsikkerhed med et isoleret net" fournais-bender

Senest redigeret hos Fornais-Bender d.25 maj 2020