Hvor kan et IT system anvendes?

Behovet for en sikker kontinuerlig strømforsyning er konstant stigende – på hospitaler, skibe, i fremstillingsindustrien, procesanlæg, datacentre, kontrolrum, lufthavne, jernbanesystemer, transportsystemer, varmeanlæg, køleanlæg og så viderer.

I tunneler og mineindustrien skal belysning og ventilations-anlæg altid virke og fungere fejlfrit, dvs. upåklageligt og derfor uden afbrydelse; tilsvarende gør sig gældende for undersøiske applikationer, for ekspemel for ubådsbesætninger og naturligvis også for astronauter ude i rummet.

Alle disse mennesker er endog yderst afhængige af en meget sikker og pålidelig strømforsyning.

IT-systemer med isolationsovervågning repræsenterer i disse tilfælde, den helt ideelle tekniske løsning. Af denne grund anvendes IT-systemer – historisk set – altid i kritiske applikationer, så som i styre og kontrolkredse, til medicinske områder eller mobile generatoranlæg.

Nu om dage finder IT-systemer også anvendelse i moderne applikationer, såsom elektriske køretøjer, solcellesystemer og komplekse industrianlæg med variabelt regulerede drev.

I kombination med innovativ teknologi i form af moderne isolationsovervågning, bidrager IT-systemet til at beskytte personer og installationer mod de fare der kan opstå ved elektrisk strøm, og bidrager positivt ved at eliminere risikoen for kritiske system- og driftstilstande, eller ved at detektere og signalere en ændring i driftstilstanden på et tidligt tidspunkt.

Udover den øgede sikkerhed, medvirker systemet automatisk til en signifikant forbedret mulighed for vedligeholdelse, tillige med minimering af uforudsete driftsstop og dermed forbundne omkostninger til nedetid.

Desuden sætter det drifts- og vedligeholdelsespersonalet i stand til fagligt, at kunne vurdere systemets anlægsdata (fx i henhold til deres behov), og derved aktivt bruge data og informationer til løbende at forbedre, og vedligeholde tilstanden på installationen.

Grundet de forskellige økonomiske og massive tekniske fordele der er ved et IT-system med isolationsovervågning, medføre denne systemjording næsten altid en rentable løsning i komplekse installationer.


Tilbage til "Driftsikkerhed med et isoleret net" fournais-bender

Senest redigeret d.25 maj 2020