Hvilke fordele har det isolerede IT system?

 • Forøget personbeskyttelse
  På grund af den lave fejlstrøm, er der ingen risiko for elektrisk stød.
 • Lokalisering af fejl under drift
  På grund af den lave fejlstrøm, er der ingen risiko for elektrisk stød.
 • Ingen afbrydelse
  Ved isolationsfejl kan den nøjagtige lokalisering af fejlen bestemmes, uden afbrydelse af forsyningen, og alt imens installationen er i drift.
 • Færre omkostninger til test og vedligehold
  Selv i tilfælde af en første isolationsfejl, vil installationen fortsat kunne driftes uden problemer, og uden personfare.
 • Forhøjet beskyttelse mod brand
  Obligatorisk og kontinuerlig isolationsovervågning reducere risikoen for brand, og kan føre til lavere forsikringspræmier.


Tilbage til "Driftsikkerhed med et isoleret net" fournais-bender