Hvad er et IT-system?

Hvad er et IT-system (isoleret net)?

I et TN-system er stjernepunktet i en forsyningstransformer forbundet til jord over en lav impedans, og alle udsatte ledende dele i den elektriske installation er via beskyttelsesledere (PE), forbundet til forsyningssystemets driftsmæssige jord. I et TT-system, er stjernepunktet også forbundet til jord over en lav impedans, alt imens de udsatte ledende dele i den elektriske installation, via beskyttelsesledere (PE), er jordforbundet uafhængigt af systemets driftsmæssige jordforbindelse. I et IT-system forholder det sig lidt anderledes.

I IT-system er alle spændingsførende ledere, modsætningsvis TN- og TT-systemer, isoleret fra jord, eller forbundet til jord over en tilstrækkelig stor impedans. En eventuel stor impedans kan alene anvendes af måletekniske grunde – forudsat, at den elektriske sikkerhed ikke bringes i fare. Jordingen af de udsatte ledende dele i den elektriske installation, udføres enten individuelt/enkeltvis eller kollektivt (som i et TT- eller TN-system).


Tilbage til "driftsikkerhed med et isoleret net" fournais-bender

OpDatoret d. 25 maj 2020

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.