fournais-bender 

Bender produkter danmark med fournais-bender

Vi tilbyder gerne rådgivning om disse og andre systemkomponenter – kontakt os

På fournais- hjemmeside er det muligt at købe Bender produkt online i fournais-bender-butikken, og fournais bender har desuden viden om produkter, så her får du hjælp med løsninger og viden.

Om fournais A/S – vi er et tværfagligt rådgivende ingeniørfirma med speciale inden for elteknik (primært elteknik, høj strøm og lav strøm), energieffektivitet og bygningskonsulent.

Vi har en målrettet strategi til altid at levere ekstremt solide, innovative, bæredygtige og omkostningseffektive løsninger til aftalt tid, aftalt kvalitet og inden for aftalte budget.

Virksomheden er baseret på det oprindelige fundament, som blev lagt i 1980 af ingeniør Peter Fournais.

Virksomheden har hovedkontor i Skodsborg og Vedbæk nord for København og mindre filialer i Hobro. Selskabet ledes i dag af ingeniør Ulrik Fournais.

Vi besidder et højt akademisk niveau, bred ekspertise og solid erfaring i de nuværende ingeniørdiscipliner.

Vores kunder drager fordel af en flad struktur, kort beslutningstagning, klare ansvarsfordeling og beslutningsstyrke i organisationen. Det gør interface til kunderne enkle og effektive.

Mere end en løsning udbyder.

Vi er partnere.

Hurtig, uafhængig problemløsning

Her kan du få hurtig hjælp:

* Vores eksperter står til rådighed for at give dig hjælp og rådgivning via telefon.

* Alternativt kan du udfylde vores kontaktformular – eller skrive en email direkte til os.

Virksomhedsudvikling:

Med de ændrede konjunkturer, og stigende kundepotentiale siden virksomhedsstarten i begyndelsen af 1980’erne, var det naturligt for virksomheden, at hovedvægten for firmaets virke gennem årene skiftede over til bl.a. industrien.

I 1987 blev fournais a/s officiel samarbejdspartner i  Group.

Partnerskabet går faktiske så langt tilbage som til 1972, hvor Peter Fournais – før han startede egen virksomhed – som ansat Stærkstrømsingeniør – fik agenturet for Bender i Danmark.

Fournais og Bender startede således sammen udvikling og markedsføring af  beskyttelsesudstyr, til det danske marked.

Dette med afsæt i en fælles passion for elektrotekniske standarders anvendelse i praksis.

Sammen fandt de fælles fodslag omkring målrettet udvikling, og konstruktion af beskyttelsesudstyr, helt tilbage i midten af 1970’erne.

I starten af 1990’erne blev det i fællesskab besluttet, at alle  aktiviteter inden for udvikling (R&D), samt salg og markedsføring af udstyr til det danske marked, alene skulle varetages af aktieselskabet fournais a/s.

Bender fremstiller hovedsagelig isolationsovervågningsudstyr

Herudover fremstilles multiinstrumenter, strømrelæer, spændingsrelæer, koblingsudstyr, eltavler samt medicotestere til afprøvning og dokumentation af.

DE generelle sikkerhedskrav og væsentlige funktionskrav der stilles til elektromedicinske udstyr, apparater og til et elektromedicinsk system er opfyldt.

Den faglige elektroteknisk viden, ligger derfor også dybt forankret i elektriske installationer til medicinske områder.

Samtidig er der derfor også en naturlig stor faglig viden omkring beskyttelsesudstyr  med henblik på brug af udstyr til almindelige industriapplikationer med elektrisk materiel til maskiner, procesindustri såvel som offshore og skibsindustri.

Disse standarder er som oftest forankret i lokale nationale forskrifter, krav og bestemmelser for anvendelse i elektriske installationer.

Disse områder er fx i Danmark dækket af installationsbekendtgørelsen, sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer, bekendtgørelse om elektriske installationer, sikkerhed ved elektriske anlæg og elektrisk materiel.

Siden år 2001 har Ingeniør Ulrik Fournais varetaget standardiseringsarbejdet for Fournais og Bender i Danmark.

Ulrik Fournais virker samtidig Fournais og Bender’ danske standardiseringsekspert inden for området elektriske installationer med speciale i beskyttelse mod elektrisk stød, og tilsvarende med speciale i elektriske komponenter.

Virksomheden idag:

Den dag i dag er vi stadig leveringsdygtige i roterende elektriske maskiner eltavler og beskyttelses- og overvågningsudstyr til bl.a. følgende formål:

I 2007 blev virksomheden koncernforbundet med FOURNAIS ENERGI ApS – Rådgivende Ingeniører FRI og minbyggesag.dk ApS.

 


FORRIGE SIDE
fournais-bender

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.