Har systemjordingen betydning for installationen?

Har systemjordingen betydning for installationen?

I dag er tekniske installationer i alle brancher karakteriseret ved stadig stigende kompleksitet og automatisering. Dette lige fra højt udviklede produktionslinjer til robotteknologi, mængden af udstyr der kræver en pålidelig strømforsyning for at fungere pålideligt og gnidningsløst, er stadig støt stigende.

Udgangspunktet for en driftssikker og pålidelig installation, og dermed et elektrisk anlæg, tages allerede ved valget af det rigtige forsyningssystem, herunder valget af systemjording.

Sammen med personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, er driftssikkerhed den vigtigste faktor, når der skal vælges en passende systemjording til installations forsyningssystem.

I planlægningsfasen af en elektrisk installation – eller et elektrisk anlæg – er der derfor tre mulige systemjordinger som er tilgængelige, således et: TN-system, TT-system og IT-system.


Tilbage til "driftsikkerhed med et isoleret net" fournais-bender

OpDatoret d. 20 maj 2020

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.