Fordelene ved et IT system

I elektriske lavspændingsinstallationer er IT-systemet (isoleret net) en ikke så ofte forekommen systemjording, set i forhold til TN eller TT-systemet (jordet net). Ikke desto mindre vil et IT-system ofte være et bedre alternativ, set i forhold til de to andre systemjordinger.

Men hvorfor stiller man sig i praksis så tilfreds med et dårligere alternativ? Svaret er nok: Af gammel vane, af bekvemmelighed og af uvidenhed.

I praksis er IT-systemet derfor ikke særlig velkendt. Temaet omkring IT-systemet bliver næsten ikke, eller kun periferisk, behandlet i læretiden når lærlinge er på teknisk skole, for at tilegne sig grundlæggende viden om bl.a. lavspændingsnet.

Lidt dybere teoretisk viden omkring IT-systemet kommer derfor oftest først i forbindelse videreuddannelse på læreanstalter som fx på teknisk universitet, hvor man går dybere teoretisk omkring den kollektive elforsyning, og for den sags skyld transmission og distribution.

Her støder man blandt andet på IT-systemet i forbindelse med temaer som nulpunktsjording, usymmetriske belastninger og fejl i trefasenet, samt i forbindelse med ledninger og ledningsnet, nulimpedans og leder med retur i jorden med mere.

Disse temaer er alle typisk henledt til mellemspænding og højspændingsteori. Derfor har det jordede system i elektriske installationer således etableret sig som en form for standard, og det fortsætter med at sprede sig.

Som ovenfor omtalt, er IT-systemet sjældent forekommen, men finder alligevel typisk anvendt hvor dets massive fordel ikke kan fraviges.

Det være sig hvor der stilles krav til særlig installationer eller områder. Det er således tilfældet i fx medicinske områder, dvs. på operationsstuer og på intensivafdelinger, eller ved banedrift inden for signalteknik, på skibe etc.

Men hvorfor det, og hvorfor netop i disse applikationer?

Svaret er: Fordi dette handler om menneskeliv. Men handler elektriske installationer ikke altid om beskyttelse af personer, husdyr og ejendom, og samtidig om forsyningssikkerhed og korrekt funktion af den elektriske installation i forhold til den tilsigtede anvendelse?


Tilbage til "Fordele ved et IT-system" fournais-bender

Senest redigeret d.25 maj 2020