Fordele ved udstyr til automatisk lokalisering af isolationsfejl (IFLS)

Optimeret vedligeholdelse

– Automatisk lokalisering af isolationsfejl uden afbrydelse af forsyningen.

– Selektiv, hurtig og præcis lokalisering af fejlramt afgang/gruppe.

– Reducerede vedligeholdelsesomkostninger.

– Reel mulighed for tilstandsbaseret vedligeholdelse via information.

Væsentlig forhøjet driftssikkerhed

– Den elektriske installation forbliver i drift, selv i tilfælde af fejl.

– Øget produktivitet opnås, da jordfejl ikke medfører afbrydelse.

– Større indsigt i elanlægget aktuelle tilstand

Effektivt forbedret driftsøkonomi

– Tid og omkostninger til vedligeholdelse reduceres markant

– Svage punkter i kan installationen konstateres


Tilbage til "Koncept for isolationsfejlfinding" fournais-bender

Senest redigeret d.26 maj 2020