Fejlfinding på elektriske installationer

For at opnå en pålidelig og driftssikker strømforsyningen, er det helt afgørende at opretholde et højt isolationsniveau. Dette er kun muligt ved hjælp af egnet isolationsovervågningsudstyr.

Udstyret i sig selv kan ikke forhindre isolationsfejl i at opstå, eller modvirke isolationen på kabler og ledningers naturlige ælde og forringelse.

Tidligere var isolationsfejlfinding ofte kompliceret og meget tidskrævende. Fejlfinding på installationer var derfor ofte forbundet med både weekendarbejde, og produktionsmæssige driftsstop, som var nødvendig for at opretholde eksempelvis den elektriske sikkerhed på maskiner og anlæg.

Denne form for vedligeholdelse af elektriske installationer bliver dog betydeligt forenklet, ved brug af moderne udstyr til automatisk hurtig og pålidelig lokalisering af isolationsfejl, som foregår alt imens installationen fortsat er under spænding, og dermed i drift.


Tilbage til "Koncept for isolationsfejlfinding" fournais-bender

Senest redigeret hos Fornais-Bender d.26 maj 2020
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.