IT system

I et IT system er alle spændingsførende dele isoleret fra jord, eller ét punkt er forbundet til jord over en tilstrækkelig stor impedans.

it system

 

I tilfælde af en enkelt fejl – isolationsfejl – til en udsat del eller til jord, vil fejlstrømmen (Id) være så lille, at automatisk afbrydelse ikke er nødvendig.

En foran siddende sikring vil af samme grund heller ikke bevirke automatisk afbrydelse af forsyningen, i tilfælde af en første fejl.

Således vil spændingsforsyning kunne opretholdes, selv i tilfælde af en enpolet kortslutning til jord.

I elektriske installationer skal udsatte dele enten

  • Jordes enkeltvis og/eller
  • Jordes i grupper og/eller
  • Jordes samlet

Følgende overvågningsudstyr og beskyttelsesudstyr kan anvendes i IT-systemer

Karakteristika i tilfælde af isolationsfejl

    • En smeltesikring, en maksimalafbryder eller et RCD (RCCB/RCBO) vil ikke afbryde forsyningen automatisk.
    • Et isolationsovervågningsudstyr skal indikere forekomsten af en første fejl, så længe fejlen er til stede. Det anbefales, at en førstefejl afhjælpes med den kortest mulige forsinkelse. Dette fordi, såfremt isolationsfejlfinding af en første fejl ikke iværksættes og afhjælpes hurtigst muligt efter forekomsten, skal der i tilfælde af en fejl nummer to, ske automatisk afbrydelse af forsyningen.


Tilbage til "Lederarrangement og systemjordinger" fournais-bender

Senest redigeret d.25 maj 2020