HGR variabel frekvens drev

Variable-speed drev og pulserende jordfejl placering

Variabel frekvens drev og indbygget jordfejl beskyttelse

Justerbare hastighedsdrev indeholder ofte en jordfaldsbeskyttelsesfunktion. Imidlertid er beskyttelsen i de fleste tilfælde ikke kompatibel med HRG-systemer med høj modstandsdygtighed. Beskyttelsen er ofte ikke justerbar til en værdi under NGR-gennemløbsstrømmen.

Når dette er tilfældet, og jordfejldetektion er et krav til systemdesignet, skal der anvendes en supplerende jordfejlbeskyttelsesenhed, typisk en reststrømskærm.

Nuværende transformator placeringtil beskyttelse mod jordfeil med variabel frekvens

Lavspænding med justerbare hastighedsdrev (op til 600 V) har typisk en simpelt 6-puls-ensretterindgangstrin, der skaber en DC-bus, hvorfra et inverterstadium skaber en udgang fra kontrolleret frekvens og spænding. Denne udgang bruges til at styre hastigheden på den vedhæftede motor og drevet belastning til processtyring.

En nul-sekvensstrømtransformator (ZSCT), der er koblet til en reststrømskamera, kan bruges til at detektere en jordfejl i drev, kabler og motor. Beskyttelseszonen er nedstrøms (belastningsside) af CT. Hvis det er installeret på forsyningsmotorens kontrolcenter (placering 1 i figuren), vil der også blive registreret en jordfejl i motoren og kablet mellem motor og drev.

Denne placering giver den største beskyttelseszone. Hvis den er installeret på drevindgangen (placering 2), er drevet desuden inkluderet i beskyttelseszonen. Og hvis det er installeret på drevbelastningssiden (placering 3), registreres en jordfejl i motoren og kablet mellem motor og drev.

hgr

AC/DC jordfaldsbeskyttelse til VFD’er

Variable-speed drives include semiconductor components such as diodes and IGBT’s, and have a dc-bus section. A ground fault in any of these elements is a dc ground fault. VFD’s are sometimes operated at very low speeds, and therefore a low output frequency, which will also be the fundamental frequency of a ground fault.

Typical residual-current-type ground-fault monitors cannot detect a low-frequency or DC ground fault—they are insensitive frequencies below 20 or 30 Hz. A system with VFD’s should include ground-fault detectors capable of low-frequency and DC fault detection. Specialized residual current relays using specialized current transformers are available to perform this function.

 

Effekten af ​​harmonikere fra VFD’er på jordfaldsbeskyttelse

Variable-speed-drev bruger halvlederkomponenter til at rette og invertere spænding og strøm. For at skabe en AC-udgang skiftes den interne jævnspænding hurtigt. Dette resulterer i højfrekvente spændingskomponenter, der driver strøm gennem distribueret systemkapacitans til jordstrøm, der ikke er et resultat af en jordfejl.

Enkle bredbåndsfølsomme jordfejl detektorer bliver narret af disse højfrekvente signaler og kan fejlagtigt indikere ikke-eksisterende jordfejl, hvis de ikke er indstillet til en høj værdi. Dette undgås nemt ved at bruge resterende strømskærme, der anvender lav- eller båndpasfiltre, der ignorerer højfrekvent støj.

Hvad er et Pulsing Ground-Fault Location System?

I et lavspændingssystem (typisk 600 V eller mindre) med høj modstandsforbundet (HRG) elforsyningssystem er jordfejlstrømmen begrænset til et lavt nok niveau, som systemet ikke behøver straks udløses.

Når det er konfigureret som et pulserende system, er jordfejlen placeret ved hjælp af et håndholdt klemmemåler. Når apparatet opstrøms for fejlen, viser ammeteret fejlstrøm. Når det ikke er muligt for fejlen, kan måleren vise lækstrøm. For at skelne mellem disse aflæsninger aktiveres pulserende kredsløb og “pulserer” jordfejlstrømmen, som let adskiller sig fra ladestrømmen, når man observerer ammeteret.

Bender kan levere komponenter som NGRM700 Neutral-Grounding-Resistor Monitor, som har en pulsstyringsfunktion, og kan levere et komplet HRG-system komplet med pulserende kontrol og ammeter.

hgr

Download

Download Teknisk papirer: System Grounding i Amerika, Australien, Sydafrika og andre regioner
Download Retningslinjer for formatering af NGR

Produkter

Tilhørende produkter

LINETRAXX® NGRM700

hgr
RC48C

Lignende sider

Senest redigeret D.21 november 2019

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.