Eneste beskyttelse mod utilsigtede fejludkoblinger

I det isolerede net (IT-systemet) kræves ingen afbrydelse i tilfælde af en isolationsfejl – selv ved en fuld kortslutning til jord, dvs. jordfejl.

Dette er også grunden til, at et IT-system er egnet og beregnet til for eksempel intensiv stuer, og derfor også er krav (mandatorisk) til eksempelvis medicinske områder. I tilfælde af en isolationsfejl, fortsætter forsyningen kontinuerligt til livsnødvendige apparater og installationen afbrydes ikke.

Generelt set er IT-systemet ideelt til alle applikationer og installationer, hvor afbrydelser er uønskede, og hvor følgeskader grundet afbrydelse er dyre.

Det kan eksempelvis være i procesindustrien, i datacentre, i automatiseringsanlæg, i nødstrømsanlæg – ja i princippet overalt.

IT-systemet giver særlig mening i kontrol- og hjælpekredse af alle slags. En fejlstyring eller en fejl i et styringskredsløb – for eksempel i en transformatorstation, eller på et kraftværk – kan få alvorlige konsekvenser.

Baseret på de valide oplysninger fra isoleringsovervågningen, kan forebyggende vedligeholdelse og reparationsforanstaltninger planlægges i god tid, således utilsigtet afbrydelse og fejludkoblinger kan undgås.


Tilbage til "Fordele ved et IT-system" fournais-bender

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.