Eksempel på overvågning i hovedstrømkreds

Behovet for en kontinuerlig forsyning øges konstant. Dette såvel mht. driftssikkerhed og forsyningssikkerhed – det gælder både på hospitaler, på skibe, i produktionsanlæg, procesanlæg, datacentre, kontrolrum, lufthavne, jernbanesystemer, transportsystemer, varmesystemer, kølesystemer osv. I tunneler og underjordiske miner, skal belysning og ventilation forsynet fejlfrit og uafbrudt; ubådsbesætninger såvel som astronauter ude i rummet afhænger ligeledes af en pålidelig strømforsyning.

I mange tilfælde er en IT-systemjording med isoleringsovervågning (IMD) den optimale tekniske løsning.

Af samme grund anvendes et IT-system til særligt kritiske applikationer, såsom i: Hjælpekredse, medicinske områder eller mobile lavspændingsgeneratoranlæg.

Derfor benyttes fordelene i et IT-system også i stigende grad i moderne applikationer som fx i elektriske køretøjer, solcellesystemer (PV-anlæg) og i industrielle anlæg med frekvens regulerede drev.

 

Eksempel på overvågning i hovedstrømkreds

Overvågning i hovedstrømkreds


Tilbage til "Eksempler på isoleret net" fournais-bender

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.