Eksempel på overvågning i hjælpekredse

I kombination med innovativ teknologi til isoleringsovervågning og lokalisering af fejl, bidrager IT-systemet til at beskytte mennesker og installationer mod farerne ved elektrisk strøm, ved at eliminere kritiske system- og driftsforhold eller ved at registrere og signalere begyndende fejl på et tidligt stadie.

Udover den øgede sikkerhed giver det mulighed for forebyggende vedligehold, dette med at minimere omkostninger til vedligeholdelse og til nedetid. Derudover er operatøren i stand til at evaluere systemdata i henhold til fx standardens krav, og kan derfor bruge informationen aktivt, til at forbedre installationens tilstand.

Grundet de forskellige økonomiske og tekniske fordele, er en systemjording udført som et IT-system med moderne isoleringsovervågning (IMD), næsten altid rentabel i komplekse installationer.

Eksempel på overvågning i hjælpekredse Eksempel på overvågning i hjælpekredse

 

 

 

 

 

 

 

Overvågning i hjælpekredse


Tilbage til "Eksempler på isoleret net" fournais-bender

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.