RCMB35-30-01

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

 • Modulær RCD (MRCD®) i kombination med en maksimalafbryder iht. EN 60947-2 anneks M
 • Sinusformet og pulserende fejlstrøm (type A), eller AC/DC fejlstrømsmåling (type B) kan vælges individuelt for hver enkelt kanal, afhængig af den respektive måltransformer, som tilsluttes den enkelt målekanal
 • Til personbeskyttelse, fejlbeskyttelse (beskyttelse mod indirekte berøring) alt afhængigt af installationens tilgængelighed
 •  Ufølsom overfor- og uafhængig af belastningsstrøm, grundet magnetisk skærm

Det AC/DC følsomme fejlstrømsmodul LINETRAXX® RCMB35-30-… kan, i kombination med en maksimalafbryder, anvendes til fejlstrømsbeskyttelse i et TN-system og TT-system (jordede net).

Beskyttelsesudstyret registrerer jævnstrøms fejlstrømme og/eller vekselstrøms fejlstrømme. Det indbyggede udgangsrelæ skifter (åbner), så snart reaktionsværdien for jordfejlstrøm / mærkeudløsestrømmen IΔn 30 mA, er nået.

Ved anvendelse af RCMB35-30-01 i kombination med en effektafbryder / maksimalafbryder, opfyldes kravene til et beskyttelsesudstyr (fejlstrømsafbryder) type MRCD iht. EN 60947-2 bilag M. Det er samtidig en forudsætning, at den anvendte maksimalafbryder (koblingsudstyret), skal have en reaktionstid på maks. 20 mS.

Applikationer

 • Til personbeskyttelse, fortrådet i kombination med en maksimalafbryder iht. EN 60947-2
 • Fejlbeskyttelse / beskyttelse mod indirekte berøring
 • Frekvensomformerdrift,
 • Installationer hvor der kan forekomme glat DC-fejlstrøm eller reststrømme, der er kontinuerligt, er større end nul.
 • Ekstrabeskyttelse / supplerende beskyttelse i forbindelse med belastninger indeholdende seks-puls ensretter eller ensrettere med udjævning
 • Omformere, batteriladere, tyristorstyringer etc.

KATEGORIEN "BESKYTTELSESUDSTYR" OMFATTER

Fejlstrømsafbryder RCD ifm.a. Modulær fejlstrømsafbryder MRCD®, Fejlstrømsovervågning og Fejlstrømsovervågningsudstyr RCM, System til fejlstrømsovervågning RCMS.

Et MRCD® er en moduler fejlstrømsafbryder (RCD) i type B udførelse - primært for anvendelse i industrielle installationer – deraf produktnavnet MRCDB. En modulær fejlstrømsafbryder er egnet og beregnet til installation i et TN-system og i et TT-system.

Fejlstrømsmoduler anvendes permanent til at overvåge installationer i jordede net (TN- og TT-systemer) for fejlstrømme og lækstrømme til jord. Summen af strømmene i alle spændingsførende ledere, bortset fra beskyttelseslederen (PE), måles ved hjælp af en måletransformer (sumstrømstransformer).

Som udgangspunkt anvendes reststrømsovervågningsudstyr (forkortelse: RCM, Residual Current Monitor), uden sammenbygning med koblingsudstyr, for at give brugeren information og meddelelse, langt før der sker afbrydelse af en RCD.

Reststrømsovervågningsudstyr måler-, registrerer og alarmere tidligt og sikkert om enhver forringelse af installationen isolationsniveau, lækstrøm og fejlstrøm.

Ofte installeres beskyttelsesudstyr i denne kategori som fejlbeskyttelse i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner og særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter, UPS-forsyning.

Endvidere som fejlbeskyttelse (tidligere: beskyttelse mod indirekte berøring) i elektriske køretøjer, ladestander men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og omfatter derfor udstyr til både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand.

Downloads

Kategori Product Sprog Dato Størrelse Download 
ManualerRCMB35-30-…EN23.08.2016681 KB Download
DatabladeRCMB35-30-…EN30.03.2015399 KB Download
Senest redigeret d.4 januar 2022

Funktioner

 • Realisering af et beskyttelsesudstyr i henhold til DIN EN 60947-2 anneks M i kombination med en maksimalafbryder
 • Integreret udgangsrelæ til styring af en underspændingsspole
 • Indbygget kombineret test- og resettast
 • Tilslutningsovervågning af tilslutning til måletransformer med cyklisk prøvestrøm
 • Ufølsom overfor- og uafhængig af belastningsstrøm, grundet magnetisk skærm
 • Multifarvet LED til indikation af: drift, overskredet mærkeudløsestrøm og intern fejl fundet
 • Alstrømsensitiv / AC/DC-følsom / type B måling
 • Mærkeudløsestrøm IΔn ≤ 30 mA
 • Nominelt frekvensområde / måleområde: RCMB35-30-01:0... 1 kHz RCMB35-30-02:0... 10 kHz
 • Forsyningsspænding/hjælpespænding DC 24 V
 • Mærkestrøm ≤ 160A
 • Måletransformer, indvendig rudediameter ø35mm
 • Maks. kabeldimension ≤ 4x35mm² eller 3x50mm²

Ordreoplysninger

VARIANTER AF LINETRAXX® RCMB35-30-…

TypeForsyningsspænding Us*Indvendig rudediameter/mmArt. nr.
RCMB35-30-01DC 20,4… 28,8 V35B94042100
RCMB35-30-02DC 20,4… 28,8 V35B94042106
*Absolutte værdier
Senest redigeret d.4 januar 2022

Tilbehør

Senest redigeret d.4 januar 2022
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.