Beskyttelse i AC-installationer med tilstædeværelse af DC-komponenter

Befinder der sig batterisystemer, frekvensomformer, switch-mode-power-supplies eller andre strømkredse der indeholder halvledere i a.c.-installationer, er der mulighed for DC-fejlstrøm.

Almindelige fejlstrømsafbrydere til brug i AC-net som fx RCD type A der udkobler ved vekslende sinusformet a.c.-reststrøm og ved pulserende d.c.-reststrøm, pludseligt påført eller jævnt stigende, er uegnet til denne form for installationer.

Her kan der i et jordet TN- eller TT-system kun anvendes et RCD type B. Alternativt må det af anden vej sikres, at der ved en DC-fejlstrøm (DC-reststrøm) på over 0,006A (6mA), sker automatisk afbrydelse af forsyningen.

Et alternativ som giver mening er, at elanlægget udføres som et isoleret net med isolationsovervågning.

På denne er det også muligt at kunne måle systemets isolationsmodstand, hvis d.c.-komponenter forårsaget af elektronisk udstyr, fx ensrettere eller konvertere, er indehold i fejlstrømmen.


Tilbage til "Fordele ved et IT-system" fournais-bender

Senest redigeret d.25 maj 2020