TM800

Afløst af: CP924

I grænsefladen mellem menneske og maskine udspiller der sig et interface med alarmsystemer og operatørpaneler, som får en stadig mere afgørende rolle. Deres opgave er, at omdanne oplysninger fra elanlæg og elinstallation til forståelige drifts- og håndteringsinstruktioner, især i tilfælde af kritiske driftssituationer. Det fleksible alarmsystem TM800 leverer en løsninger, der opfylder kravene til moderne medicinske områder, samt industrielle og funktionelle bygninger. De anvendes til

 • Indikation og visualisering af driftsstatus og alarmmeddelelser
 • Central betjening og parameter indstilling for BMS bus-enheder
 • Visuelt og hørbart signal og alarmbeskeder
 • Visning af målte værdier og indstilling af responsværdier til overvågningsformål

fra Bender overvågningssystemer med BMS-bus kapacitet, såsom Medics, RCM’er eller EDS.

Desuden anvendes de til indikation, styring, drift og kontrol af

 • Operationsborde
 • Forsyning af udstyr til medicinske gasser
 • Klimaanlæg og ventilationsanlæg
 • OP-lys og rumbelysning
 • Kommunikationssystemer

og tredjepartssystemer. Integrationen af tredjepartssystemer i et enkelt panel gør det muligt at oprette en et “teknisk kontrolcenter” i det pågældende rum

Hvad er alarmsystemer?

Alarmsystemer til alarmering, signalering af driftstilstand, oplysning, information og visualisering.

Alarmsystem til medicinsk område gruppe 2, alarmsystem til Medicinsk IT-system, alarmsystemer med visuelt display, udført med klar tekst og indikation for alarmering til sygeplejerske og læge på hospital / sygehus.

Bender udstyr er ensbetydende med innovative driftskoncepter til brug for en sikker forsyning.

Dette lige fra det helt simple alarmsystem med display, til alamsystemer med transparent laminerede antibakteriel latexfolie, såvel som alarmsystemer udført med fingertouchskærm.

Alle moduler og alarmsystemer kan give hørbare signaler og visuelle signaler. Som standard er alarmsystemerne udført med: En grøn signallampe til indikation af normal drift.

En gul signallampe som lyser, når den minimumsværdi, der er indstillet for isolationsmodstanden, er nået.

En hørbar alarm, som lyder, når den minimumsværdi, der er indstillet for isolationsmodstanden, er nået.

Med et Bender alarmsystem til OP og intensiv, opfyldes naturligvis standardens krav som siger, at: ”En letlæselig skriftlig forklaring bør være placeret i det medicinske område, og den bør omfatte: betydningen af hver type signal, alarm og hvilke procedurer, som skal følges i tilfælde af en første fejl”. Dette følger af standarden DS/HD 60364-7-710 pkt. 710.411.6.6.101 Note 1.

Udover tekstmeddelelse, kan et Bender alarmsystem til operationsstue yde anden information (fx via intercom) som kan integreres i en samlet løsning, og tilpasset sygehusets behov.

Eksempelvis kan et Taylor Made Bender alarmsystem levere det nødvendige brugerinterface / brugergrænseflade der er nødvendig for kontinuerlig drift og verifikation, og som derved levere forbindelsen mellem medicinsk personale og installeret teknologi.

Porteføljen indeholder løsninger, der er tilpasset behovene i specifikke sektorer, såsom hospitaler og medicinske områder.

Features

 • Visning, kontrol og drift af Bender-overvågningssystemer og tredjepartssystemer
 • Baggrundsbelyst klar LC-tekstvisning (4 x 20 tegn, 8 mm)
 • Visning af yderligere letlæselig skriftlige forklaringer til medicinsk og teknisk personale med betydningen af hver type signal, alarm og hvilke procedurer, som skal følges i tilfælde af en første fejl
 • Et sæt LED-lys, rød, gul og grøn, så meddelelser kan angives i en prioriteret rækkefølg
 • 80 foruddefinerede standardtekster
 • 1000 frit programmerbare beskedtekster
 • Nem parameter indstilling via pc (USB-interface) eller via menu
 • Hukommelse real-tidsfunktion til lagring af op til 1000 alarmer med tidsstempel
 • Variable oplyste trykknapmoduler giver mulighed for frit konfigurerbare funktionstildeling
 • Overflade omsluttet af lukket folie som tillader nem integration af tredjeparts-systemer, remotekontrol til operationsbord, medicinske gasser, Intercom-systemer, osv.
 • Styring af tredjepartssystemer med fleksible i/O-moduler med Galvanisk adskillelse
 • Alarm-LED'en ved hver indgang/udgang til hurtig diagnose
 • Funktioner kan nemt udvides ved at tilføje I/O-moduler
 • Klart defineret projektstruktur som følge af ekstern og intern bus
 • Ikke-reflekterende,flerfarvet folie.
 • Som option/tilvalg kan overfladen udstyres med en antibakteriel folie overflade.

Applications

 • Hospital, sygehus, akutmodtagelse, operationsstue (OP-stue)
 • Medicinske områder, medicinske gruppe 1-områder, og medicinske gruppe 2-områder

Accessories

Ordering information

Downloads

Kategori  Product  Sprog  Størrelse  Download 
Datablade TM800-antibacterial EN  Download
Datablade TM800 EN 1 MB  Download
Manualer TM800 EN 3 MB  Download