Serie AT-Display paneler

Transparente display paneler, fx til information om det medicinske områdes funktion.
Bidrager til at forebygge farer, og er uundværlig ikke kun for medicinske områder.

AT-displays signal f. eks når laser eller røntgenudstyr er i brug.
AT-displays anvendes bl.a. for at angive:

 • Rummet optaget
 • Stue i brug
 • Brug af udstyr
Hvad er alarmsystemer?
Alarmsystemer til alarmering, signalering af driftstilstand, oplysning, information og visualisering.

Alarmsystem til medicinsk område gruppe 2, alarmsystem til Medicinsk IT-system, alarmsystemer med visuelt display, udført med klar tekst og indikation for alarmering til sygeplejerske og læge på hospital / sygehus.

Bender udstyr er ensbetydende med innovative driftskoncepter til brug for en sikker forsyning.

Dette lige fra det helt simple alarmsystem med display, til alamsystemer med transparent laminerede antibakteriel latexfolie, såvel som alarmsystemer udført med fingertouchskærm.

Alle moduler og alarmsystemer kan give hørbare signaler og visuelle signaler. Som standard er alarmsystemerne udført med: En grøn signallampe til indikation af normal drift.

En gul signallampe som lyser, når den minimumsværdi, der er indstillet for isolationsmodstanden, er nået.

En hørbar alarm, som lyder, når den minimumsværdi, der er indstillet for isolationsmodstanden, er nået.

Med et Bender alarmsystem til OP og intensiv, opfyldes naturligvis standardens krav som siger, at: ”En letlæselig skriftlig forklaring bør være placeret i det medicinske område, og den bør omfatte: betydningen af hver type signal, alarm og hvilke procedurer, som skal følges i tilfælde af en første fejl”. Dette følger af standarden DS/HD 60364-7-710 pkt. 710.411.6.6.101 Note 1.

Udover tekstmeddelelse, kan et Bender alarmsystem til operationsstue yde anden information (fx via intercom) som kan integreres i en samlet løsning, og tilpasset sygehusets behov.

Eksempelvis kan et Taylor Made Bender alarmsystem levere det nødvendige brugerinterface / brugergrænseflade der er nødvendig for kontinuerlig drift og verifikation, og som derved levere forbindelsen mellem medicinsk personale og installeret teknologi.

Porteføljen indeholder løsninger, der er tilpasset behovene i specifikke sektorer, såsom hospitaler og medicinske områder.

Features

 • Individuelt design til ønsket anvendelse
 • Individuel for planforsænket montage - eller for udvendig montering på væg
 • Kapslingsklasse op til IP54
 • Udført med LED signallampe som “state of the art”
 • Individuel mærkning: Gul, Rød, Hvid, Blå

Applications

 • Hospitaler, sygehuse, klinikker og/eller lægehuse med:
  • Tomografi
  • Laser behandling
  • Røngten-afdelingen
 • Laboratorier inden for:
  • Kemi
  • Biologi
  • Virologi
  • Mikro-biologi
 •  Tekniske prøvningslaboratorier
 •  Mørkekammer
 •  Radio-og lydstudier
 •  Teater og biograf
 •  Konference-und seminarlokaler
 •  Venteværelser
 •  Kontrollerede områder

Accessories

Ordering information

Downloads

Kategori  Product  Sprog  Størrelse  Download 
Datablade AT series EN 269 KB  Download
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.